Slavíme  výročí nezávislosti
100 let Československa

Na finále MS v ledním hokeji s Českou mincovnou UKONČENO

SOUTĚŽ PRODLOUŽENA 15. 5. 2015 DO 12:00 HOD.!

PRAVIDLA SOUTĚŽE 

Pořadatel a organizátor: Česká mincovna, a.s., U Přehrady 3204/61, 466 23 Jablonec nad Nisou, IČ: 28737016 DOBA TRVÁNÍ: Soutěž probíhá od 00:00 hod. 27. 04. 2015 do 12:00 hod. 15. 05. 2015. Všechny odpovědi přijaté po tomto datu, budou anulovány a nebudou do soutěže zařazeny.

Vyhodnocení došlých odpovědí proběhne v 14:00 hod. dne 15. 05. 2015.

PODMÍNKY ÚČASTI: Účastníkem soutěže může být pouze fyzická zletilá osoba s doručovací adresou v České republice, která je zároveň držitelem iBOD karty.

Účastník se zapojí a zaregistruje do soutěže tak, že na e-shopu www.ceskamincovna.cz nebo na jedné ze čtyř firemních prodejen České mincovny zakoupí jakýkoliv produkt České mincovny a zároveň odpoví na soutěžní otázku:

Kolik oběžných 1 Kč mincí se vejde do krychle o délce hrany 30 cm.

Za jedinou možnou formu odpovědi se na e-shopu považuje vyplnění odpovědi do pole „poznámka“ ve čtvrtém kroku nákupního košíku (rekapitulace). Za jedinou možnou formu odpovědi se na firemní prodejně České mincovny považuje vyplnění soutěžního formuláře, který účastníkovi poskytne personál prodejny.

Vyplňte odpověď na otázku do pole Poznámka

Identifikačními znaky účastníka budou křestní jméno, příjmení, adresa bydliště a e-mail vyplněný v objednávce (platí pro e-shop) resp. v soutěžním formuláři (platí pro firemní prodejny České mincovny).

VÝHRA: Výhercem se stane a výhru obdrží účastník, který se zaregistroval do soutěže a zodpověděl správně na soutěžní otázku. V případě, že pořadatel neobdrží žádnou správnou odpověď, výhercem se stane a výhru obdrží účastník, jehož odpověď byla nejblíže správné odpovědi. V případě, že pořadatel obdrží více správných odpovědí nebo v případě, že pořadatel obdrží více stejných odpovědi, které jsou nejblíže správné odpovědi, rozhoduje o výhře dřívější datum obdržení odpovědi.

OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER

Pro oznámení výher budou použity kontakty, uvedené účastníky v objednávce resp. ve vyplněném soutěžním formuláři. Předání cen proběhne po domluvě buď na pražské prodejně České mincovny (Na Příkopě 860/24 110 00 Praha – Praha 1) v rámci otevírací doby, nebo přímo v místě konání finálového zápasu v den utkání. Nebude-li výherce reagovat ani na opakovaný telefonát či opakovaně zaslanou zprávu o výhře, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli.

 VÝHRY:

1x vstupenka do Sky-boxu 306 na sezení, finálové utkání MS v hokeji 2015, 17. 5. 2015 od 20:45

SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Účastí ve hře vyjadřuje účastník soutěže souhlas s tím, aby jeho jméno bylo zveřejněno v seznamu výherců na stránkách www.ceskamincovna.cz případně v newsletteru rozesílaném pořadatelem, a dále s tím, aby pořadatel po dobu 5 let od začátku soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném v registraci, zejména pak e-mailový kontakt, pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) pořadatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou na adrese sídla pořadatele nebo elektronickou formou na e-mail mince@mint.cz. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli. Účastník má dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním organizátora porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména.

DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE:

Organizátor je oprávněn bez dalšího vyřadit ze soutěže účastníky, kteří dle výlučného posouzení pořadatele porušili pravidla soutěže.

Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není účastníkům soutěže nijak jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech.

Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.

Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídají za doručení zpráv.

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu uvede na webovské stránce www.ceskamincovna.cz, kde jsou k dispozici platná a úplná pravidla.

Chci soutěžit o lístky na MS v ledním hokeji 2015