Slavíme  výročí nezávislosti
100 let Československa

Rozdáváme dresy, šály a čepice české hokejové reprezentace! UKONČENO

Fanděte ve stylu, k objednávkám uskutečněným od tohoto okamžiku až do konce hokejového šampionátu v neděli 17. 5. přidáme jeden předmět dle výše objednávky. O přidělení rozhoduje dřívější uskutečnění objednávky, počet dresů, šál a čepic je omezen.

Doba trvání: Akce podpory prodeje trvá od pátku 18:00 do neděle do závěrečného hvizdu finálového utkání MS v ledním hokeji 2015.

Počet dresů, šál a čepic je omezen na celkem 30 ks (6x dres, 12x čepice, 12x šála). O přidělení předmětu rozhoduje dřívější čas a datum uskutečnění objednávky!

  • Ke každé objednávce je možné vydat pouze 1 ks.
  • Šály a čepice vydáváme ke každé objednávce v hodnotě nad 500 Kč.
  • Dresy vydáváme ke každé objednávce v hodnotě v hodnotě nad 5000 Kč.

O přidělení předmětu Vás budeme písemně informovat před expedicí objednávky. Namísto předmětů není možné požadovat peněžní či jakékoliv jiné plnění.

Česká mincovna tímto není účastníkům akce podpory prodeje nijak jinak zavázána a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany České mincovny, než jsou uvedena v těchto pravidlech. Předměty nejsou právně vymahatelné.

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Česká mincovna. Ta si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu uvede na webové stránce www.ceskamincovna.cz.

Přejít na nákup