Aktuální cena stříbra

25. 7. 2016

Historický vývoj stříbra       Faktory ovlivňující vývoj ceny stříbra       Cena stříbra za gram

Cena stříbra v USD / 1000 Oz - 24 hodin

   

 

Cena stříbra - 30 dnů Cena stříbra - 60 dnů
Cena stříbra - 6 měsíců Cena stříbra - 1 rok

Historický vývoj stříbra

Ve středověku se platilo převážně stříbrem a jeho cena byla historicky leckdy vyšší než cena zlata. S koncem 19. století však přišel soumrak stříbra jako platidla a to se nepříznivě promítlo na jeho hodnotě. Stříbru se začalo opět dařit až s nástupem moderních technologií, kdy se jeho uplatnění rozrostlo o průmyslové využití. V současnosti je k dispozici osmkrát méně stříbra než zlata a průmysl ho spotřebovává více, než těžaři zvládají poskytnout. To se samozřejmě odrazí na dlouhodobém vývoji ceny stříbra, která musí zákonitě růst, a tato informace neunikla chytrým investorům.

Faktory ovlivňující vývoj ceny stříbra

Stříbro je komoditou a jako takové je ovlivněno zejména spekulacemi a vývojem nabídky a poptávky. Jeho ceny reagují na měnový vývoj, rostou v období inflace a naopak klesají v době zpomalení tempa růstu cenové hladiny. Vývoj ceny stříbra za posledních 100 let byl divoký – nejednou strmě vzrostla (mnohdy dokonce rychleji než v případě zlata), aby se vzápětí stejně strmě propadla. Ukázkovým příkladem jsou dvě investiční bubliny v letech 1980 a 2011, kdy svou roli sehrály právě nevázané spekulace, na které je menší trh se stříbrem citlivější.

Historický vývoj ceny stříbra

Pohled na vývoj ceny investičního stříbra v nominálním vyjádření možná neohromí, ale platí, že reálná cena stříbra drží krok se spotřebitelskou inflací, a kupní síla investora tak zůstává zachována. Právě pro spolehlivou ochranu před inflací a znehodnocením peněžních prostředků přidává stříbro do svého portfolia stále více investorů.

Při odhadu předpokládaného vývoje ceny stříbra by měl mít každý investor na paměti, že kvůli vysoké míře volatility i zatížení daní z přidané hodnoty je stříbro investicí pro středně až dlouhodobý horizont.

Výpočet ceny stříbra za gram

Cena stříbra je uváděna v jednotce dolar za trojskou unci. Cenu stříbra za gram získáme vydělením aktuální ceny stříbra číslem 31,103 g. Jestliže je cena stříbra dnes např. 20 USD za trojskou unci, pak je cena stříbra za gram 20/31,103 = 0,64 USD. Pokud chceme získat cenu stříbra za 1 gram v korunách, musíme ještě přepočítat dolary na české koruny dle aktuálního kurzu.

Česká mincovna
Loading...