Puncovní značky

27. 10. 2015

Puncovní značky udávají ryzost, tj. poměrný hmotnostní obsah čistého drahého kovu ve slitině vyjádřený v tisícinách.

České puncovní značky
v současnosti užívané české puncovní značky

Ryzost je dále možné vyjádřit v karátech, ale to je běžnější v oblasti klenotů a šperků. Ryzí kov (999/1000) má v tomto systému značení 24 karátů, slitina s polovičním obsahem zlata (500/1000) je pak označována poloviční hodnotou jako 12karátová.

Procento čistého kovu

Ryzost

Ryzost v karátech

99,99%

999,9
24

91,66%

916,6
22

75,00%

750
18

58,33%

585
14
 

Označování produktů puncovními značkami se řídí zákonem č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (Puncovní zákon). Produkty k označení předkládá výrobce nebo obchodník. Značku do razidel České mincovny umisťuje Puncovní úřad Jablonec nad Nisou, který zároveň provádí průběžnou kontrolu ryzosti jejích střížků. Puncovní značky obsahují rozlišení jednotlivých pracovišť Puncovního úřadu v podobě miniaturních písmen, která jsou orientována kolmo ke svislé ose značky.

Značka puncovního úřadu
puncovní značka Puncovního úřadu v Jablonci nad Nisou obsahuje písmeno „J“

Puncem se neoznačují mince (české ani zahraniční) ani slitky (ve smyslu Puncovního zákona nejsou zbožím) – ty zpravidla obsahují údaj o ryzosti uvedený v číselné podobě.

Ve snaze usnadnit mezinárodní obchod se zbožím z drahých kovů byla přijata Úmluva o kontrole a označování předmětů z drahých kovů – tzv. značky Konvence platí i na našem území.

České konvenční značky
české konvenční značky (značky ostatních členů Konvence jsou obdobné)

Po vstupu ČR do EU byly postupně uznány také puncy některých členských států unie. Některé země jako Německo, Itálie či Rakousko nepuncují vůbec.

 
Výrobní značky

Vedle puncovních značek existují také značky výrobní. Ty jsou přiděleny výrobci na základě Puncovního zákona a jsou uloženy v registru Puncovního úřadu. Označování pomocí těchto značek provádí sám výrobce – může je použít pouze pro produkty, které sám vyrobil nebo zkompletoval.

Česká mincovna používá tři značky.

Značka pro oběžné mince
značka pro oběžné mince a výrobky z obecných kovů (Nordic gold, mosaz, měď, …)

Značka pro výrobky z drahých kovů
značka pro výrobky z drahých kovů

Značka pro tituly z emisního plánu České mincovny
značka pro ražby titulů z emisních plánů České mincovny

Česká mincovna
Loading...