Slavíme  výročí nezávislosti
100 let Československa

Dukáty tří kurfiřtů

Titul kurfiřt představuje říšského knížete s právem volit císaře Svaté říše římské a jednalo se zároveň o držitele nejvyšších říšských úřadů. Česká mincovna vydala unikátní sérii zlatých dukátů s motivy duchovních kurfiřtů - Franze Ludwiga von Pfalz-Neuburg, Franze Georga von Schönborn a Clemense Augusta von Bayern.

0 Kč
0 Kč