Vladimír Menšík
Pamětní medaile
s hvězdným obsazením
Exkluzivně pro Febiofest

Pamětní medaile ze sběratelského cyklu „Hvězdy stříbrného plátna“ skládají hold umu a charismatu vybraných českých herců. O tom, že se letos jejich hlavním hrdinou stane Vladimír Menšík, rozhodli zákazníci České mincovny a diváci filmového festivalu Febiofest, když mu v tematické anketě udělili neuvěřitelných 46 % z celkového počtu 1752 hlasů.

Také letos Vám nabízíme jedinečnou příležitost ovlivnit, která herecká legenda se objeví na pamětních ražbách, a zároveň vyhrát jednu z 5 stříbrných medailí Vladimíra Menšíka!

Hlasujte a soutěžte

Pro účast v soutěži stačí hlasovat v naší anketě ve dnech 23. března až 28. dubna 2017.

Tomáš  Holý
Tomáš Holý
Milena Dvorská
Milena Dvorská
Miroslav Horníček
Miroslav Horníček
Oldřich Nový
Oldřich Nový
Jiří Kodet
Jiří Kodet

Pamětní medaile Vladimír Menšík

Zlaté a stříbrné pamětní medaile vycházejí ve výjimečně omezeném emisním nákladu a mohou se pochlubit hned dvěma portréty. První předkládá Vladimíra Menšíka tradičně – tak, jak ho známe a milujeme. Druhý je pak skutečnou raritou – jedná se totiž o hercem vlastnoručně nakreslený autoportrét. Nedílnou součástí každé medaile je originální balení, které připomíná nejslavnější filmové role Vladimíra Menšíka.

Zlatá medaile

Materiál:
Zlato
Váha:
7,78 g
Ryzost:
999.9 / 1000
Průměr:
22 mm
Provedení:
PROOF
Hrana:
Hladká
Autor averzu:
MgA. Martin Dašek
Autor reverzu:
MgA. Martin Dašek
Emisní náklad:
60 ks
Balení:
Blistr
Certifikát:
Ano
13 950 Kč
Zlatá čtvrtuncová medaile Hvězdy stříbrného plátna - Vladimír Menšík proof

Stříbrná medaile

Materiál:
Stříbro
Váha:
10 g
Ryzost:
999 / 1000
Průměr:
30 mm
Provedení:
PROOF
Hrana:
Hladká
Autor averzu:
MgA. Martin Dašek
Autor reverzu:
MgA. Martin Dašek
Emisní náklad:
200 ks
Balení:
Blistr
Certifikát:
Ano
950 Kč
Stříbrná medaile Hvězdy stříbrného plátna - Vladimír Menšík proof

Náš odkaz

V reliéfu se ukrývá řada emocí i tisíc let lásky k řemeslu… Přesvědčte se sami!

České mincovnictví má více než tisíciletou tradici – naše země totiž neoplývala jenom medem, mlékem a strdím, ale také hojností stříbra. To dávným mincmistrům poskytovalo prostor pro umělecké vyjádření, které obdivujeme dodnes, a Česká mincovna se k jejich odkazu hrdě hlásí! Razíme nejen všechny oběžné mince, které Čechům cinkají v kapsách, ale také všechny české pamětní mince a množství našich vlastních pamětních a investičních produktů z drahých kovů.

Pamětní medaile jsou jedinečnou upomínkou na milovanou osobnost i originálním dárkem pro filmového fanouška.

Špičkové provedení spolu s výrazně omezeným emisním nákladem činí z pamětních ražeb žádané sběratelské kousky.

Pamětní medaile jsou nejen krásné, ale také hodnotné. Razí se z nejkvalitnějších drahých kovů – ryzího zlata a stříbra.

Pravidla soutěže

Průběh soutěže se řídí právními předpisy.

Pořadatel a organizátor

Česká mincovna, a.s., U Přehrady 3204/61, 466 23 Jablonec nad Nisou, IČ: 28737016

Doba trvání

Hlasování a soutěž probíhá od 23. 3. 2017 do 28. 4. 2017.

Podmínky účasti

Účastník se zapojí do hlasování a soutěže na internetové stránce pořadatele (www.ceskamincovna.cz/febiofest) tak, že a v anketě udělí svůj hlas vybranému herci / herečce a vyplní požadované identifikační znaky - křestní jméno, příjmení a e-mailová adresa. Hlas je přijat v momentě odeslání formuláře pořadateli. Formuláře přijaté jiným způsobem nebo formuláře přijaté po termínu (viz výše) budou anulovány a nebudou do soutěže zařazeny.

Výhry

5x Stříbrná medaile Hvězdy stříbrného plátna - Vladimír Menšík

Výhry budou určeny dle vzorce: Y účastníků / 5 (pamětních medailí) = X, každý x-tý účastník soutěže získává medaili. Výsledek (číslo X) bude zaokrouhlen směrem dolů na celé číslo.

Příklad: hlasování do ankety se zúčastní 658 soutěžících, 658/5=131,6, pamětní medaili získá 131., 262., 393, 524., 655. soutěžící.

Jeden a tentýž účastník může získat pouze jednu výhru.

Oznámení a předání výher

Pro oznámení výher budou použity kontakty, uvedené účastníky ve vyplněném soutěžním formuláři. Výherci budou informováni e-mailem. Předání cen proběhne nejpozději 14 dní od slosování. Místo předání cen bude určeno po domluvě buď v kamenné prodejně České mincovny, nebo bude výhra zaslána poštou. Nebude-li výherce reagovat na zaslanou zprávu o výhře nejpozději do 14 dní od vyhlášení, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli.

Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů

Účastí ve hře vyjadřuje účastník soutěže souhlas s tím, aby jeho křestní jméno a příjmení bylo zveřejněno v seznamu výherců v e-mailové notifikaci zaslané na soutěžící, a dále s tím, aby pořadatel po dobu 5 let od začátku soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném v registraci, zejména pak e-mailový kontakt, pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) pořadatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to elektronickou formou na e-mail mince@mint.cz. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli. Účastník má dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním organizátora porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména.

Doplňující podmínky soutěže

Organizátor je oprávněn bez dalšího vyřadit ze soutěže účastníky, kteří dle výlučného posouzení pořadatele porušili pravidla soutěže nebo takové formuláře, které byly prokazatelně vyplněny jedním uživatelem vícekrát pod různými registracemi (v takovém případě je ponechán v soutěži od účastníka pouze jeden vyplněný formulář). Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není účastníkům soutěže nijak jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech. Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli. Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídají za doručení zpráv. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu uvede na internetové stránce www.ceskamincovna.cz/febiofest, kde jsou k dispozici platná pravidla.