JIŘÍ KODET
Pamětní medaile
s hvězdným obsazením
Exkluzivně pro Febiofest

Febiofest s Českou mincovnou

Pamětní medaile ze sběratelského cyklu „Hvězdy stříbrného plátna“ skládají hold umu a osobnímu kouzlu vybraných českých herců. Jako první se na nich představil Karel Fiala alias Limonádový Joe, poté byli ve zlatě a stříbře zvěčněni charakterní Rudolf Hrušínský a rozverný Vladimír Menšík. Letos si připomínáme charismatického Jiřího Kodeta, který proslul svou elegancí, bohémstvím, noblesou, ale také temperamentem.

Již tradičně Vám nabízíme jedinečnou příležitost ovlivnit, která herecká legenda se na pamětních ražbách objeví příští rok, a zároveň vyhrát jednu z pěti stříbrných medailí Jiřího Kodeta!

Hlasujte a soutěžte

Soutěž byla ukončena. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další rok s novým kolem hlasování.

Pamětní medaile Jiřího Kodeta

Na stříbrném plátně a divadelních prknech byl Jiří Kodet hotovým chameleonem. Dokazují to i zlaté a stříbrné pamětní medaile, na kterých najdete hned sedm portrétů – jeden civilní a šest hereckých, mezi nimiž má zvláštní místo cholerický otec Kraus z nezapomenutelných Pelíšků.

Zlatá medaile

Materiál:
Zlato
Váha:
7,78 g
Ryzost:
999.9 / 1000
Průměr:
22 mm
Provedení:
PROOF
Hrana:
Hladká
Autor averzu:
MgA. Martin Dašek
Autor reverzu:
MgA. Martin Dašek
Emisní náklad:
100 ks
Balení:
Blistr
13 950 Kč
Zlatá čtvrtuncová medaile Hvězdy stříbrného plátna - Jiří Kodet proof

Stříbrná medaile

Materiál:
Stříbro
Váha:
10 g
Ryzost:
999 / 1000
Průměr:
30 mm
Provedení:
PROOF
Hrana:
Hladká
Autor averzu:
MgA. Martin Dašek
Autor reverzu:
MgA. Martin Dašek
Emisní náklad:
400 ks
Balení:
Blistr
950 Kč
Stříbrná medaile Hvězdy stříbrného plátna - Jiří Kodet proof

O České mincovně

Jsme výhradní dodavatel oběžných mincí ČNB

Dodavatel českých mincí

Naše dílo oceňuje celá Česká republika. Česká mincovna totiž stojí za výrobou všech mincí pro Českou národní banku – oběžných, které vám cinkají v kapsách, i těch z drahých kovů.

Kvalita a tradiční zpracování našich výrobků

Mistři svého řemesla

Ze spolupráce s předními akademickými sochaři, malíři, renomovanými medailéry a nadanými mladými umělci vycházejí tradiční, ale také originální a nevšední produkty.

25 let České mincovny

Tradiční česká společnost

Na trhu působíme již od roku 1993. Ctíme tradici ražby mincí na území České republiky, ale zároveň podporujeme inteligentní inovace a využíváme nejmodernější technologie.

Ve všem si základáme na důvěryhodnosti a spolehlivosti

Na své si přijde každý

V naší nabídce najdete pestrý výběr pamětních, investičních i dárkových mincí a medailí. Objevují se na nich ryze české motivy, ale také témata, která jsou vyloženě světová.

Pravidla soutěže

Průběh soutěže se řídí právními předpisy.

Pořadatel a organizátor

Česká mincovna, a.s., U Přehrady 3204/61, 466 23 Jablonec nad Nisou, IČ: 28737016

Doba trvání

Hlasování a soutěž probíhá od 15. 3. 2018 do 16. 4. 2018.

Podmínky účasti

Účastník se zapojí do hlasování a soutěže na internetové stránce pořadatele (www.ceskamincovna.cz/febiofest) tak, že a v anketě udělí svůj hlas vybranému herci / herečce a vyplní požadované identifikační znaky - křestní jméno, příjmení a e-mailová adresa. Hlas je přijat v momentě odeslání formuláře pořadateli. Formuláře přijaté jiným způsobem nebo formuláře přijaté po termínu (viz výše) budou anulovány a nebudou do soutěže zařazeny.

Výhry

5x Stříbrná medaile Hvězdy stříbrného plátna - Jiří Kodet

Výhry budou určeny dle vzorce: Y účastníků / 5 (pamětních medailí) = X, každý x-tý účastník soutěže získává medaili. Výsledek (číslo X) bude zaokrouhlen směrem dolů na celé číslo.

Příklad: hlasování do ankety se zúčastní 658 soutěžících, 658/5=131,6, pamětní medaili získá 131., 262., 393, 524., 655. soutěžící.

Jeden a tentýž účastník může získat pouze jednu výhru.

Oznámení a předání výher

Pro oznámení výher budou použity kontakty, uvedené účastníky ve vyplněném soutěžním formuláři. Výherci budou informováni e-mailem. Předání cen proběhne nejpozději 14 dní od slosování. Místo předání cen bude určeno po domluvě buď v kamenné prodejně České mincovny, nebo bude výhra zaslána poštou. Nebude-li výherce reagovat na zaslanou zprávu o výhře nejpozději do 14 dní od vyhlášení, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli.

Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů

Účastí ve hře vyjadřuje účastník soutěže souhlas s tím, aby jeho křestní jméno a příjmení bylo zveřejněno v seznamu výherců v e-mailové notifikaci zaslané na soutěžící, a dále s tím, aby pořadatel po dobu 5 let od začátku soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném v registraci, zejména pak e-mailový kontakt, pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) pořadatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to elektronickou formou na e-mail mince@mint.cz. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli. Účastník má dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním organizátora porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména.

Doplňující podmínky soutěže

Organizátor je oprávněn bez dalšího vyřadit ze soutěže účastníky, kteří dle výlučného posouzení pořadatele porušili pravidla soutěže nebo takové formuláře, které byly prokazatelně vyplněny jedním uživatelem vícekrát pod různými registracemi (v takovém případě je ponechán v soutěži od účastníka pouze jeden vyplněný formulář). Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není účastníkům soutěže nijak jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech. Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli. Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídají za doručení zpráv. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu uvede na internetové stránce www.ceskamincovna.cz/febiofest, kde jsou k dispozici platná pravidla.