Jak pečovat o mince a medaile z drahých kovů

26. 4. 2012

Každý investor nebo sběratel mincí si jistě přeje, aby si jeho sbírka uchovala svoji vysokou hodnotu a kvalitu. Aby tomu tak bylo, je třeba dodržovat některé zásady péče o mince a medaile z drahých kovů.

Pro dlouhodobé skladování je důležité vybrat prostor, ve kterém je relativně stálá teplota a nízká vlhkost. Také je důležité, aby vzduch neobsahoval ani malé množství chemických látek, zejména sloučenin síry, chlóru nebo kyselin, které se mohou uvolňovat z nábytku, barev, textilu, plastů apod. Výpary těchto látek mohou způsobit oxidaci nebo zbarvení až zčernání povrchu mince - zejména u stříbrných mincí. Podobně mohou působit i intenzivní sluneční paprsky (UV záření).

Mince a medaile se dodávají ve speciálních plastových kapslích, které omezují nebo zabraňují přístupu vzduchu a chrání minci před mechanickým poškozením, znečištěním a prachem. Minci z kapsle zásadně nevyjímejte, ke znehodnocení může dojít velmi rychle. Mince se může snadno mechanicky poškodit i při samotném vyjímání z kapsle nebo opětovném vkládání.

Pokud již z různých důvodů minci z kapsle vyjmete, vždy ji držte pouze po obvodu hrany –a dávejte pozor, aby se vaše prsty nedotkly plochy mince. Otisk prstu může trvale poškodit povrch a často ani odborný zásah nedokáže tyto stopy odstranit. Doporučujeme proto používat jemné bavlněné nebo nylonové rukavice (ne latexové).

Před manipulací s mincí si vždy umyjte a osušte ruce. Na vašich rukách se přirozeně vyskytují bakterie a oleje, které mohou poškodit povrch mincí. V bezprostřední blízkosti mincí z drahých kovů nemluvte ani nejezte. Pouhá mikroskopická částečka slin nebo potravin, která přistane na povrchu, se může časem vyvinout ve skvrnu, způsobit změnu barvy nebo dokonce korozi povrchu.

Pokud ke znečištění dojde, medaile a mince z drahých kovů by měly být vyčištěny odborným numismatikem. Při neodborném čištění může velmi snadno dojít k poškození, poškrábání a znehodnocení.

Česká mincovna
Loading...