100 let Československa
Cesta Českého lva 20. stoletím

Zlaté a stříbrné mince Tří císařů

Tři velikáni odvozující své jméno i důstojenství od slova Carolus, tedy Karel i král zároveň, stojí na počátku, uprostřed a na konci více jak tisícileté historie Evropy a jsou přes mnohé temnoty celého věku spojeni světlem dědictví ducha, víry, tradice i krve. Série České mincovny Mince Tří císařů vzdává hold Karlu Velikému, prvnímu středověkému císaři Říše římské a jeho potomkům v rodové linii Karlu IV. Lucemburskému (emise 2015) a Karlu I. Rakouskému (emise 2016).

0 Kč
0 Kč