100 let Československa
Cesta Českého lva 20. stoletím

Stříbrná medaile Apoštol Filip stand

Cena (včetně DPH)
890 Kč
34 €
Stav skladu
Vyprodáno
Číslo
31014-720

Apoštolové

Dalším z dvanácti Ježíšových učedníků, který získal vlastní stříbrnou medaili v sérii Apoštolové od České mincovny, je svatý Filip. Ač sám hebrejského původu, nesl Filip jméno řecké, jež znamená v překladu „milovník koní“. Je patronem LucemburskaUruguayeSorrenta, svou ochrannou ruku drží také nad cukráři, kramáři, kloboučníky, paštikáři a koželuhy. Nově zdobí i okouzlující ražbu s velkou duchovní i uměleckou hodnotou.

Filip pocházel z Betsaidy, stejně jako Petr a Ondřej. Dle dohadů patřil již k učedníkům svatého Jana Křtitele. Na obrazech bývá znázorňován jako mladík, nebo naopak jako starý muž v doprovodu různých symbolů – většinou kříže či berle s křížem, s kamenem, knihou, mísou s hadem a občas i s košem plným bochníků a ryb. Často jeho portrét zdobí také svitek – stejně jako na averzu nové medaile z ryzího stříbra, jejíž autorství patří talentované výtvarnici Márii Filové.

S životem svatého Filipa je rovněž spjata legenda, kterou symbolizuje výjev na reverzu medaile. Svatý Filip nejprve kázal po dvacet let evangelium ve Skythii. Pohané jej nutili, aby obětoval jejich bohu Martovi, ale při přípravě ohně pro oběť se pod modlou objevil obrovský drak a usmrtil veleknězova syna a dva pohanské kněze, jež nařídili svým sluhům Filipa držet v okovech. Každý, kdo byl zasažen drakovým dechem, onemocněl. Svatý Filip jim poradil toto: „Poslechněte mě – rozbijte tuto modlu a postavte na jejím místě kříž Ježíše Krista a potom, co ho budete všichni uctívat, vaši mrtví povstanou a nemocní se uzdraví. Ale musíte to udělat úplně všichni.“ Nemocní tak rádi učinili a Filip navždy vykázal draka do pouště, vzkřísil mrtvé, uzdravil nemocné a všechny pokřtil. Ze Skythie se později přesunul do Hieropole, kde vymýtil kacířství Hebronitů, a dle další z legend byl ve věku 87 let zajat pohany, mučen, ukřižován a ukamenován.

Medaile z ryzího stříbra věnovaná apoštolu Filipovi je emitována v limitovaném nákladu 500 kusů. Pouze tolik sbírek se tedy může pyšnit tímto krásným přírůstkem. Celou sbírku můžete uložit do tematického alba, které najdete v nabídce České mincovny.

Materiál
Stříbro
Váha
13 g
Ryzost
999 / 1000
Průměr
28 mm
Provedení
STANDARD
Hrana
Hladká s popisem
Autor averzu
Mária Filová
Autor reverzu
Mária Filová
Číslo
31014-720
Emisní náklad
500 ks
Datum emise
září 2015
Balení
Modrá kožená etue
Číslovaná emise
Ne
Certifikát
Ano
Balení kapsle
Ano
Emitent
Česká mincovna