Pravidla soutěže "Ukažte své vědomosti kronikáře" UKONČENO

8.1.2016

POŘADATEL A ORGANIZÁTOR:

Česká mincovna, a.s., U Přehrady 3204/61, 466 23 Jablonec nad Nisou, IČ: 28737016

DOBA TRVÁNÍ:

Soutěž probíhá od 9. 1. 2016 do 15. 2. 2016.

V rámci celé soutěže proběhne celkem pět kol a jedno velké finále v tomto pořadí:

1. kolo – vyhlášení 9. 1. 2016 v 10:00, ukončení 17. 1. 2016 v 18:00, slosování a vyhlášení cen 18. 1. 2016 

2. kolo – vyhlášení 17. 1. 2016 v 18:00, ukončení 24. 1. 2016 v 18:00, slosování a vyhlášení cen 25. 1. 2016 

3. kolo – vyhlášení 24. 1. 2016 v 10:00, ukončení 31. 1. 2016 v 18:00, slosování a vyhlášení cen 1. 2. 2016 

4. kolo – vyhlášení 31. 1. 2016 v 10:00, ukončení 7. 2. 2016 v 18:00, slosování a vyhlášení cen 8. 2. 2016

5. kolo – vyhlášení 7. 2. 2016 v 10:00, ukončení 14. 2. 2016 v 18:00, slosování a vyhlášení cen 15. 2. 2016

Zlaté finále – do zlatého finále postupují účastníci, kteří se zúčastnili alespoň tří z pěti kol a zároveň v těchto kolech odpověděli správně na všechny otázky, slosování a vyhlášení cen proběhne 15. 2. 2016.

PODMÍNKY ÚČASTI:

Účastník se zapojí do soutěže tak, že se zaregistruje na internetové stránce pořadatele (www.ceskamincovna.cz/pribeh-dukatu), identifikační znaky jsou křestní jméno, příjmení, e-mailová adresa a pohlaví. Po registraci obdrží účastník soutěžní kód, pomocí kterého se přihlásí do systému. Přihlášený účastník vyplní a odešle formulář se soutěžními otázkami.

Formuláře přijaté jiným způsobem nebo formuláře přijaté po termínu slosování příslušného kola (viz výše) budou anulovány a nebudou do soutěže zařazeny.
Do slosování postupují pouze formuláře se všemi správně zodpovězenými soutěžními otázkami.

VÝHRY:

1. kolo: 5x Stříbrná medaile s motivem 100 Kč bankovky - Karel IV. proof (obj. č. 31009-721)

2. kolo: 5x Stříbrná medaile s motivem 100 Kč bankovky - Karel IV. proof (obj. č. 31009-721)

3. kolo: 5x Stříbrná medaile s motivem 100 Kč bankovky - Karel IV. proof (obj. č. 31009-721)

4. kolo: 5x Stříbrná medaile s motivem 100 Kč bankovky - Karel IV. proof (obj. č. 31009-721)

5. kolo: 5x Stříbrná medaile s motivem 100 Kč bankovky - Karel IV. proof (obj. č. 31009-721)

Velké finále: 5x Zlatá medaile s motivem 100 Kč bankovky - Karel IV. proof (obj. č. 31010-611)

Jeden a tentýž účastník může získat v jednom slosování pouze jednu výhru.

OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER

Pro oznámení výher budou použity kontakty, uvedené účastníky ve vyplněném soutěžním formuláři. Ceny budou losovány ze správných odpovědí v Jablonci nad Nisou v České mincovně. Výherci budou informováni e-mailem. Předání cen proběhne nejpozději 14 dní od slosování. Místo předání cen bude určeno po domluvě buď v kamenné prodejně České mincovny, nebo bude výhra zaslána poštou. Nebude-li výherce reagovat na zaslanou zprávu o výhře nejpozději do 14 dní od slosování, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli.

SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Účastí ve hře vyjadřuje účastník soutěže souhlas s tím, aby jeho křestní jméno bylo zveřejněno v seznamu výherců v e-mailové notifikaci zaslané na soutěžící, a dále s tím, aby pořadatel po dobu 5 let od začátku soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném v registraci, zejména pak e-mailový kontakt, pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) pořadatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to elektronickou formou na e-mail mince@mint.cz. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli. Účastník má dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním organizátora porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména.

DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE:

Organizátor je oprávněn bez dalšího vyřadit ze soutěže účastníky, kteří dle výlučného posouzení pořadatele porušili pravidla soutěže nebo takové formuláře, které byly prokazatelně vyplněny jedním uživatelem vícekrát pod různými registracemi (v takovém případě je ponechán ve slosování od účastníka pouze jeden vyplněný formulář).

Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není účastníkům soutěže nijak jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech.

Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.

Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídají za doručení zpráv.

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu uvede na internetové stránce www.ceskamincovna.cz/pribeh-dukatu, kde jsou k dispozici platná a úplná pravidla.

Česká mincovna
Loading...