Pravidla soutěže "Vyhrajte lístek pro 2 osoby na koncert Rihanny" UKONČENO

21.7.2016

Pořadatel a organizátor: Česká mincovna, a.s., U Přehrady 3204/61, 466 23 Jablonec nad Nisou, IČ: 28737016

DOBA TRVÁNÍ: Soutěž probíhá od 20. 7. 2016 do 22. 7. 2016.

Vyhodnocení soutěže proběhne v 15:00 hod. dne 22. 7. 2016.

PODMÍNKY ÚČASTI: Účastník se zapojí a zaregistruje do soutěže sdílením a kliknutím na „To se mi líbí“ u soutěžního příspěvku na firemním profilu České mincovny na Facebooku.

VÝHRA:

Výherce v soutěži bude desátý přihlášený uživatel, který splnil podmínky soutěže.

OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER

Oznámení výherce se uskuteční na firemním profilu České mincovny na Facebooku formou příspěvku. Předání cen proběhne v O2 aréně po předchozí domluvě s výhercem, který nahlásí své jméno a příjmení a jméno a příjmení druhého účastníka.  Výherce musí předložit svůj platný občanský průkaz u pokladny v O2 aréně pro výdej lístků.

Nebude-li výherce reagovat na zaslanou zprávu o výhře, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli.

VÝHRY:

Výhra: 1x vstupenka do Sky-boxu 306 na sezení a stání pro 2 osoby, koncert Rihanna, 26. 7. 2016 od 20:00 hod.

DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE:

Organizátor je oprávněn bez dalšího vyřadit ze soutěže účastníky, kteří dle výlučného posouzení pořadatele porušili pravidla soutěže.

Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není účastníkům soutěže nijak jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech.

Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.
Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídají za doručení zpráv.

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu uvede na webovské stránce www.ceskamincovna.cz, kde jsou k dispozici platná a úplná pravidla.

Česká mincovna
Loading...