Aktuálna cena striebra

25.7.2016

Historický vývoj striebra       Faktory ovplyvňujúce vývoj ceny striebra       Cena striebra za gram

 

Cena stříbra v USD / 1000 Oz - 24 hodin

   

 

Cena stříbra - 30 dnů Cena stříbra - 60 dnů
Cena stříbra - 6 měsíců Cena stříbra - 1 rok

Historický vývoj striebra

V stredoveku sa platilo väčšinou striebrom a jeho cena bola historicky veľakrát vyššia ako cena zlata. Koncom 19. storočia však prišiel súmrak striebra ako platidla a to sa nepriaznivo premietlo na jeho hodnote. Striebru sa začalo opäť dariť až s nástupom moderných technológií, keď sa jeho uplatnenie rozrástlo o priemyselné využitie. V súčasnosti je k dispozícii osemkrát menej striebra ako zlata a priemysel ho spotrebováva viac, než baníci zvládajú poskytnúť. To sa samozrejme odrazí na dlhodobom vývoji ceny striebra, ktoré musí zákonite rásť, a táto informácia neunikla šikovným investorom.

Faktory ovplyvňujúce vývoj ceny striebra

Striebro je komoditou a ako také je ovplyvnené najmä špekuláciami a vývojom ponuky a dopytu. Jeho ceny reagujú na menový vývoj, rastú v období inflácie a naopak klesajú v čase spomalenia tempa rastu cenovej hladiny. Vývoj ceny striebra bol za posledných 100 rokov divoký - neraz cena strmo vzrástla (veľakrát dokonca rýchlejšie ako v prípade zlata), aby sa vzápätí rovnako strmo prepadla. Ukážkovým príkladom sú dve investičné bubliny v rokoch 1980 a 2011, keď svoju úlohu zohrali práve neviazané špekulácie, na ktoré sú menšie trhy so striebrom citlivejšie.

Historický vývoj ceny stříbra

Pohľad na vývoj ceny investičného striebra v nominálnom vyjadrení možno neohromí, ale platí, že reálna cena striebra drží krok so spotrebiteľskou infláciou, a kúpna sila investora tak zostáva zachovaná. Práve pre spoľahlivú ochranu pred infláciou a znehodnotením peňažných prostriedkov pridáva striebro do svojho portfólia stále viac investorov.

Pri odhade predpokladaného vývoja ceny striebra by mal mať každý investor na pamäti, že pre vysokú mieru volatility a aj zaťaženia daňou z pridanej hodnoty je striebro investíciou pre strednodobý až dlhodobý horizont.

Výpočet ceny striebra za gram

Cena striebra je uvádzaná v jednotke dolár za trójsku uncu. Cenu striebra za gram získame vydelením aktuálnej ceny striebra číslom 31,103 g. Ak je cena striebra dnes napr. 20 USD za trójsku uncu, potom je cena striebra za gram 20 / 31,103 = 0,64 USD. Ak chceme získať cenu striebra za 1 gram v eurách, musíme ešte prepočítať doláre na eurá podľa aktuálneho kurzu.

 

Česká mincovna
Loading...