Puncové značky

27.10.2015

Puncové značky udávajú rýdzosť, t. j. pomerný hmotnostný obsah čistého drahého kovu v zliatine vyjadrený v tisícinách.

České puncovní značky
v súčasnosti používané české puncové značky

Rýdzosť je ďalej možné vyjadriť v karátoch, ale to je bežnejšie v oblasti klenotov a šperkov. Rýdzi kov (999/1000) má v tomto systéme označovania 24 karátov, zliatina s polovičným obsahom zlata (500/1000) je potom označovaná polovičnou hodnotou ako 12-karátová.

Percento čistého kovu

Rýdzosť

Rýdzosť v karátoch

99,99%

999,9
24

91,66%

916,6
22

75,00%

750
18

58,33%

585
14
 
Označovanie produktov puncovými značkami sa riadi zákonom č. 539/1992 Zb. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (Puncový zákon). Produkty na označenie predkladá výrobca alebo obchodník. Značku do razidiel Českej mincovne umiestňuje Puncový úrad Jablonec nad Nisou, Česká republika,  ktorý zároveň vykonáva priebežnú kontrolu rýdzosti jej polotovarov. Puncové značky obsahujú rozlíšenie jednotlivých pracovísk Puncového úradu v podobe miniatúrnych písmen, ktoré sú orientované kolmo k vertikálnej osi značky.

Značka puncovního úřadu
puncová značka Puncového úradu v Jablonci nad Nisou, Česká republika,  obsahuje písmeno "J"

Puncom sa neoznačujú mince (české ani zahraničné) ani tehličky (v zmysle puncového zákona nie sú tovarom) - tie spravidla obsahujú údaj o rýdzosti uvedený v číselnej podobe.

V snahe uľahčiť medzinárodný obchod s tovarom z drahých kovov bol prijatý Dohovor o kontrole a označovaní predmetov z drahých kovov - tzv. značky Konvencie, platia aj na našom území.

České konvenční značky
české konvenční značky (značky ostatních členů Konvence jsou obdobné)

Po vstupe ČR do EÚ boli postupne uznané tiež puncové značky niektorých členských štátov Únie. Niektoré krajiny ako Nemecko, Taliansko alebo Rakúsko neoznačujú puncom tovar vôbec.

 
Výrobné značky

Popri puncových značkách existujú tiež značky výrobné. Tie sú pridelené výrobcom na základe puncového zákona a sú uložené v registri Puncového úradu. Označovanie pomocou týchto značiek vykonáva sám výrobca - môže ich použiť len na výrobky, ktoré sám vyrobil alebo skompletizoval.l.

Česká mincovňa používa tri značky.

Značka pro oběžné mince
značka pre obežné mince a predmety zo základných kovov (Nordic gold, mosadz, meď, ...)

Značka pro výrobky z drahých kovů
značka pre výrobky z drahých kovov

Značka pro tituly z emisního plánu České mincovny
značka pre razby titulov z emisných plánov Českej mincovne

Česká mincovna
Loading...