Dostupnosť
Rezervácie / Predaj
Zľavový poukaz
Cena [CZK]
Hmotnosť
31 g
42 g
Dátum emisie
apríl 2016
október 2021
Materiál
Materiál
Materiál
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Vyhotovenie
Vyhotovenie
Zľavový poukaz
Rezervácie / Predaj
Rezervácie / Predaj
Hmotnosť
Dátum
január 2021 Emisia 600 ks
2 590 Kč
orientačná cena
január 2021 Emisia 1000 ks
2 590 Kč
orientačná cena
január 2021 Emisia 1000 ks
2 690 Kč
orientačná cena
február 2021 Emisia 1000 ks
2 450 Kč
orientačná cena
október 2021 Emisia 1000 ks
2 450 Kč
orientačná cena
Česká mincovna
Loading...