Pamätné mince

28.5.2015

Chcete si vytvoriť zbierku mincí s umeleckou alebo historickou hodnotnou - pre radosť z ušľachtilej záľuby alebo pre potechu oka? Alebo si chcete odložiť časť svojich peňazí "na horšie časy" do komodity, ktorá si svoju hodnotu udržiava po tisícročia? Oboje Vám poskytnú pamätné mince a medaily!

V Českej republike existuje veľmi silná tradícia razby pamätných mincí už od čias Rakúsko-Uhorska. Samostatný československý a neskôr český štát na túto tradíciu nadväzuje.

Legendárne sú napríklad prvorepublikové Svätováclavské dukáty, ktoré v súčasnosti patria medzi najvzácnejšie tuzemské mince v zbierkach našich numizmatikov. Najdrahší z nich (ročník 1937) bol v roku 2008 vydražený za 1 320 000 Kč. Dôvodom takto vysokej ceny dosiahnutej v aukcii je fakt, že z ročníka 1937 existuje iba osem exemplárov.

České pamätné mince u nás od roku 1993 emituje Česká národná banka. Okrem prvých štyroch strieborných 200 Kč boli a sú všetky české pamätné mince razené Českou mincovňou v Jablonci nad Nisou. ČNB vydáva pamätné mince na základe päťročných emisných plánov. Zlaté mince sú oslobodené od DPH, v prípade strieborných mincí nie je predmetom dane ich nominálna hodnota.

Klub České mincovny

Okrem toho, že pre Vás mince razíme, sme tiež ich najväčším tuzemským predajcom s najširšou zákazníckou základňou. Naši verní zákazníci sa združujú v Klube ČM a využívajú veľa výhod - predovšetkým majú možnosť objednať si mince v predstihu a mať tak istotu,že im budú dodané. Za vernosť odmeňujeme našich zákazníkov výhodnejšou klubovou cenou a s predstihom ich informujeme o zaujímavých mimoriadnych emisiách razieb Českej mincovne.

Česká mincovňa vydáva pamätné mince ČMIde o plnohodnotné platidlá vyrazené v zahraničnej licencii. Vlastné emisné série mincí nám dovoľujú pripomínať si významné výročia udalostí a osobností, ktoré nie sú obsiahnuté v emisnom pláne pamätných mincí ČNB. Mince vychádzajú v striktne obmedzenom náklade a ich autormi sú renomovaní tuzemskí umelci. Aj v časoch výkyvov cien na burze si tak uchovávajú svoju hodnotu. Zlaté mince sú oslobodené od DPH, a preto sa ich cena blíži k cene investičných tehličiek. Navyše však majú ešte vysokú umeleckú a zberateľskú hodnotu a predstavujú preto atraktívnu investíciu.

Atributy pamětních mincí

Aké sú atribúty pamätných mincí?

Pamätné mince sú rovnako ako tie obežné v našich peňaženkách legálnym platidlom. Ich základným atribútom je nominálna hodnota.

Existujú však aj výnimky ako napríklad už spomínané prvorepublikové Svätováclavské dukáty (čo boli tzv. obchodné mince bez nominálnej hodnoty) alebo juhoafrický Krugerrand (ktorý je investičnou mincou bez nominálnej hodnoty). V oboch prípadoch je však emitentom štát, respektíve centrálna banka.

Druhým základným atribútom sú znak alebo názov emitenta, resp. autority, ktorú eminent zastupuje. V prípade českých pamätných mincí je výhradným emitentom Česká národná bankaNa týchto minciach potom okrem nominálnej hodnoty nájdeme vždy označenie Českej republiky a obvykle tiež českého leva s moravskou a sliezskou orlicou.

Nominálna hodnota pamätných mincí Českej mincovne je udávaná v mene daného štátu. Na averznej strane nesú atribúty emitenta.

Rozdíly mezi pamětní mincí a medailí

Aký je rozdiel medzi pamätnou mincou a medailou

Pri produktoch, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené náležitosti pamätných mincí, hovoríme o pamätných medailách. Pod pojmom medaily sa väčšine ľudí vybaví vyznamenanie alebo športové ocenenie. Investičné a pamätné medaily sú však na prvý pohľad nerozoznateľné od mincí. Odlišujú sa absenciou nominálnej hodnoty (a nie sú preto legálnym platidlom), ale zato majú veľmi zaujímavú zberateľskú hodnotu. Spravidla ju vydávajú súkromné ​​subjekty, ponúkajú široký výber tém, variantov a hmotností. Medaily nie sú viazané náležitosťami mincí, môžu byť netradičné svojím tvarom aj námetom a vychádzajú v zaujímavom emisnom náklade.

Čím jsou zajímavé pamětní mince

Čím sú pamätné mince zaujímavé?

Pamätné mince sú vzácne už zo svojej podstaty, ktorú tvoria drahé kovy - zlato a striebro. Aj keď budete zbierať "len" pre radosť, Vaša zbierka bude nadobúdať na hodnote tempom rastu cien týchto drahých kovov na svetových burzách

Veľa zberateľov si v ranom veku prechádza rôznymi fázami zberateľstva od nálepiek, pivných tácok a známok, aby potom zakotvili pri pamätných minciach práve preto, že ich hodnota je založená na kove, ktorý je vzácny sám osebe.

Pamätné mince majú na rozdiel od svetových investičných mincí a investičných tehličiek zberateľskú aj umeleckú hodnotu. Zberateľská hodnota je daná emisným nákladom - čím menší je náklad, tým väčší je potenciál zhodnotenia danej mince. Za umeleckou hodnotou sa skrýva kvalitne vykonaná/podaná práca autora výtvarného návrhu, rytcov a ďalších pracovníkov mincovne. Priviesť mincu na svet je kus poctivého remesla.

Výsledné stvárnenie mincí delíme na tzv. kvalitu štandard a proof. Mince kvality štandard majú matovaný reliéf aj mincovú plochu. Kvalita štandard nachádza zákazníkov predovšetkým u zberateľov, ktorí ocenia prácu výtvarníka - v tomto stvárnení/podaní totiž na minci lepšie vynikne plastickosť reliéfu. Mince kvality proof majú naopak mincovú plochu leštenú - sú vyrazené razidlom upraveným do vysokého lesku. Výroba takéhoto razidla predpokladá majstrovské zvládnutie techniky tzv. "Proofovania". Zberatelia na minciach tejto kvality oceňujú pôsobivý efekt kontrastu matnej a lesklej plochy.

Pamätné mince majú tiež neoceniteľnú historickú a edukačnú hodnotu. Pripomínajú významné osobnosti a udalosti našich aj svetových dejín, architektúru, vynálezy a aj ďalšie významné témy. Pamätné mince, ktoré sa v rodine často odovzdávajú z generácie na generáciu, svojim majiteľom pripomínajú históriu národa aj ducha doby, v ktorej boli vyrazené.

Skôr narodená generácia zberateľov často hovorí o tom, že svoju ušľachtilú záľubu v zbieraní mincí prenáša v rodine na svoje deti alebo vnúčatá. Snažia sa ich naučiť vnímať hodnotu peňazí, respektíve práce, ktorá sa za nimi skrýva. Rozsiahla zbierka mincí s významnými osobnosťami a udalosťami potom bez problémov zastúpi najlepšiu/dobrú učebnicu dejepisu či zemepisu.

Česká mincovna
Loading...