Materiál
Dostupnosť
Rezervácie / Predaj
Vyhotovenie
Zľavový poukaz
Cena [CZK]
Hmotnosť
0 g
5 000 g
Dátum emisie
november 2011
január 2023
Materiál
Materiál
Materiál
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Vyhotovenie
Vyhotovenie
Zľavový poukaz
Rezervácie / Predaj
Rezervácie / Predaj
Hmotnosť
Dátum
Do 14 dní Emisia 50 ks
558 817 Kč
oslobodené od DPH
január 2022 Emisia 250 ks
558 817 Kč
oslobodené od DPH
Do 14 dní Emisia 150 ks
1 526 415 Kč
oslobodené od DPH
január 2022 Emisia 500 ks
K dátumu emisie
oslobodené od DPH
január 2022 Emisia 4970 ks
K dátumu emisie
oslobodené od DPH
január 2022 Emisia 1670 ks
K dátumu emisie
oslobodené od DPH
január 2022 Emisia 30 ks
K dátumu emisie
oslobodené od DPH
január 2022 Emisia 2000 ks
K dátumu emisie
oslobodené od DPH
február 2022 Emisia 4440 ks
K dátumu emisie
vrátane DPH
február 2022 Emisia 1000 ks
K dátumu emisie
vrátane DPH
február 2022 Emisia 1000 ks
K dátumu emisie
vrátane DPH
február 2022 Emisia 30000 ks
K dátumu emisie
oslobodené od DPH
február 2022 Emisia 170 ks
K dátumu emisie
oslobodené od DPH
február 2022 Emisia 50 ks
K dátumu emisie
oslobodené od DPH
február 2022 Emisia 300 ks
16 950 Kč
orientačná cena
február 2022 Emisia 500 ks
2 490 Kč
orientačná cena
marec 2022 Emisia 400 ks
K dátumu emisie
vrátane DPH
marec 2022 Emisia 200 ks
K dátumu emisie
oslobodené od DPH
marec 2022 Emisia 10000 ks
K dátumu emisie
vrátane DPH
marec 2022 Emisia 500 ks
K dátumu emisie
oslobodené od DPH
marec 2022 Emisia 1000 ks
1 590 Kč
orientačná cena
Česká mincovna
Loading...