Pamätné medaily

7.7.2020

Pamätné medaily

Pamätné medaily Českej mincovne sú vydávané pri príležitosti výnimočných výročí, alebo vychádzajú pravidelne v podobe zberateľských sérií. Ich reliéf je venovaný žijúcim aj historickým osobnostiam, míľnikom dejín, architektonickým skvostom, kultúrnym či technickým pamiatkam a ďalším významným témam - domácim aj svetovým. Samostatnú skupinu pamätných medailí tvoria repliky historických mincí.

Pretože nad vydávaním medailí, na rozdiel od mincí, nebdie štátna autorita, nekladú sa ich podobe žiadne medze. Môžu tak vznikať nevšedné umelecké kúsky, ktoré ponúkajú široký výber takmer ľubovoľných hmotností, tvarov, a predovšetkým tém - vrátane tých kontroverzných.

 

Série pamätných medailí

Tematické série v podobe súboru dvoch a viacerých razieb venujúcich sa spoločnej téme ponúkajú zberateľom jedinečnú možnosť, ako do svojich zbierok získať ucelené kolekcie pamätných medailí Českej mincovne. Vo väčšine prípadov sú medaily obsiahnuté v sérii samostatne nepredajné a nemožno ich získať jednotlivo.

 

Emitent

Rozdiel medzi pamätnými medailami a mincami spočíva v autorite, ktorá ich vydáva. Emitentom (teda vydavateľom) medailí býva spravidla súkromný podnik, akým je napríklad Česká mincovňa, nie centrálna banka. Z tohto dôvodu medaily nemajú nominálnu hodnotu (jeden z rozhodujúcich atribútov mincí), a tak nie sú ani legálnym platidlom.

 

Náklad

Medzi najväčšie prednosti pamätných medailí patrí ich výrazne limitovaný zberateľský náklad - v niektorých prípadoch môže ísť dokonca o obyčajné desiatky kusov. To obmedzuje množstvo vlastníkov a značne zvyšuje hodnotu medailí v zbierke.

 

Kov

Pamätné medaily sa razia zo zlata a striebra. Ich rýdzosť, teda obsah drahého kovu, je vždy maximálny - v prípade striebra „999/1000", pri zlate potom „999,9 / 1000". Jedinou výnimkou sú medaily klasifikované ako zlaté dukáty, ktorých rýdzosť je s ohľadom na historickú tradíciu odlišná. Rýdzosť použitého kovu je možné zistiť z certifikátu pravosti či pomocou puncovej značky vyrazenej priamo na medaile.

 

Dukáty

Slovom dukát sa označuje zástupca skupiny historických mincí razených a používaných na území Českej republiky od 14. storočia. Rovnaké meno dostávajú aj moderné medaily Českej mincovne, ktorých technické špecifikácie a podoba sú týmito dobovými platidlami inšpirované. Obsahujú 3,49 g dukátového zlata (prípadne násobky tejto hmotnosti) s rýdzosťou 986/1000. 

 

Vyhotovenie

Väčšina pamätných medailí Českej mincovne je označená termínom „proof". Ide o razby vyrobené pomocou špeciálnych leštených razidiel - majú zrkadlovo lesklú plochu a matný reliéf (na produktových fotografiách býva tento efekt znázornený tmavým odleskom). Vybratie z ochranného obalu medailu kvality proof znehodnotí - vystaví ju totiž nepriaznivým vonkajším vplyvom. V niektorých prípadoch razby vychádzajú v kvalite „štandard " (tiež b. k.  - bežná kvalita) a ich povrch je kompletne matný - ide spravidla o repliky historických mincí a razby vyšších hmotností. Ani tie však nie je žiaduce vyberať z ochranných kapsúl.

 

Cieľová skupina

Pamätné medaily sú určené predovšetkým pre zberateľov. Drahý kov, limitovaný emisný náklad a kvalitné remeselné spracovanie však zberateľský artikel povyšujú na investíciu a ucelená zbierka môže svojou hodnotou mnohonásobne prevýšiť jednoduchou cenou drahého kovu.

Príkladom výrazného zhodnotenia môže byť pamätná medaila vydaná k 75. narodeninám Karla Gotta. Razba s hmotnosťou jednej trojskej unce (31,1 g) rýdzeho zlata s poradovým číslom 77 a emisnou cenou 55 000 Kč bola ihneď po vypredaní emisie vydražená za 80 000 Kč.

Ďalšou ukážkou zhodnotenie je zlatá medaila s hmotnosťou jednej polovice trojskej unce vydaná na uctenie pamiatky Václava Havla. Táto razba sa za necelé dva roky zhodnotila o 20 % - emisná cena predstavovala 25 000 Kč a trhová sa vyšplhala na 30 000 Kč. Nárast ceny medaily prebehol aj napriek poklesu ceny zlata na burze z 1 650 USD na 1 240 USD za jednu trojskú uncu, ku ktorému došlo v rovnakom časovom období.

Česká mincovna
Loading...