Heraldika

26.4.2012

Erb Schwarzenbergovcov

Heraldika (náuka o erboch) je historický vedný odbor, ktorý niekedy býva zaraďovaný do pomocných historických vied. Skúma pravidlá a zvyklosti, podľa ktorých sa tvoria a popisujú znaky a erby. Názov je odvodený z latinského slova heraldus. Ako veda sa heraldika začala presadzovať zhruba v polovici 19. storočia. Veľký význam však mala hlavne v stredoveku, keď sa postupne utváralo právo mať znak alebo mať erb pre rôzne subjekty.

V dnešnom názvosloví by sme povedali, že právo mať erb mali fyzické a právnické osoby, verejné a aj súkromné. V období feudalizmu to boli najmä šľachtické rody, pri ktorých sa rodové erby dedili z pokolenia na pokolenie. Svoje vlastné znaky alebo erby vytvárali však aj mestá, rovnako ako štáty, cirkvi a cechové spoločenstvá. Postupom času sa začali premietať aj do firemných značiek, továrenských alebo spoločenských symbolov.

Heraldika skúma rôzne pravidlá, podľa ktorých sa znaky tvoria, ako sa opisujú, určujú, podľa akých pravidiel sa kreslia a znázorňujú.

Používajú ich mestá aj štáty v rôznych symboloch, a preto sú tiež veľmi častým motívom medailí a mincí aj v modernej dobe.

Heraldika často spolupracuje s ďalšími pomocnými historickými vedami, najmä s vexilológiou (náukou o vlajkách) a sfragistikou (náukou o pečatiach).

 

Česká mincovna
Loading...