Mincové právo

26.4.2012

Mincové právo je v najvšeobecnejšom zmysle slova právo raziť mince. Zhruba do konca 12. storočia nebolo toto právo obmedzované a vlastné mince razili aj rôzne šľachtické rody.

Mincovne a rozmincovávanie kovov bolo úzko spojené s ťažbou kovov, takzvaným banským regálom. V českých krajinách sa mincovný regál (mincové právo) začal tvoriť až v priebehu 13. storočia.

Postupne mincové právo prešlo úplne do rúk panovníkov; vzniklo tak výhradné právo panovníka raziť mince. Panovníci vydávali mincové poriadky, mincové právo (regál) spravoval kráľovský mincmajster. Mincové právo zahŕňalo aj kontrolu nad kvalitou mincí, ich označovaním a váhou. Zahŕňalo postupne aj riadenie obehu mincí na panovníkovom území a aj obeh z a do iných území. Mincové právo potom postupne prechádzalo z panovníka na štát, resp. centrálnej banky.

Česká mincovna
Loading...