Numizmatika

26.4.2012

Aténska tetradrachma, 449 - 404 pr. n. l., 17 g striebra

Prvé mince v západnej civilizácii vznikli koncom 7. storočia pr. n. l. v mestách Malej Ázie, kde sa kvapky elektra (prírodnej zmesi zlata a striebra) označovali vyrazenou značkou mesta alebo panovníka a nazývali  statéry.

Slovo numizmatika pochádza z gréckeho nómisma (latinského nummus), t. j. peniaz a nómos, t. j. právo, obyčaj. Zo samotného názvu vyplýva dôraz na normatívnu funkciu peňazí v spoločnosti. Numizmatika sa však neobmedzuje len na peniaze používané v minulosti, je to veda o vývoji a funkcii platobných prostriedkov. Orientuje sa ako na predmincové typy platidiel a mince, tak aj na kreditné platidlá a veľký počet peňazí (žetónov). Skúma medaily podobné minciam, ale aj tie, ktoré boli vydané na pamiatku osôb či udalostí a nie sú určené na platenie. Platidlá slúžia aj ako významný prameň historického poznania.

Numizmatika sa zaoberá nielen históriou peňazí, ale aj spoločenskou funkciou platidiel. Platobné prostriedky prešli podobným vývojom ako iné miery, postupne získavali zvyčajný charakter. Pritom ich reálna hodnota ustupovala. Kovové peniaze sa rozšírili až na určitom stupni civilizačného vývoja. V novoveku boli vystriedané papierovými peniazmi, v súčasnosti dominujú platobnému styku bezhotovostné peniaze. Z hľadiska sociálno-ekonomického vývoja prešla numizmatika obdobím predmincovým, mincovým a pomincovým (postmonetárnym).

Vzhľadom na asynchrónny vývoj v širších európskych a svetových súvislostiach sa numizmatika rozdeľuje podľa troch kritérií:

  • geografické delenie podľa kontinentov a územno-politických celkov,
  • chronologické delenie na predmincové platidlá, staroveké, stredoveké, novoveké a moderné platidlá,
  • menové delenie podľa menových systémov a platidiel tvoriacich menovú sústavu určitého štátu či územného celku.

Numizmatika sleduje predovšetkým kovové peniaze, čiže mince, ktoré sú dôležitým prameňom poznania ekonomických, právnych, politických, sociálnych a kultúrnych pomerov doby, v ktorej vykonávali funkciu platidla. Numizmatika úzko súvisí s paleografiou, epigrafikou, heraldikou, genealógiou, chronológiou a politológiou. Bankovkami sa zaoberá notafília.

Česká mincovna
Loading...