Osudová přitažlivost

6.6.2017

Jen málokdy se v dnešní době stává, aby vznik střední nebo dokonce vyšší odborné školy byl u nás tak úzce spjat se soukromou firmou. V případě České mincovny a Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy v Jablonci nad Nisou to ale platí víc než dvojnásob. Bez nějakého velkého přehánění se dá dokonce napsat, že by jedna bez druhé neexistovala.

Jabloneckou SUPŠ a VOŠ dělí od České mincovny zhruba kilometr vzdušnou čarou. „Blízko k sobě máme nejen místně, ale i díky skvělé spolupráci. Školu podporujeme především formou zadávání studentských soutěží. Ty v drtivé většině realizujeme. Studenti jsou tak již od počátku studia motivováni tím, že jejich práce neskončí v šuplíku, ale bude uvedena na trh,“ uvádí Lukáš Jokl, marketingový manažer České mincovny.

Když v roce 1993 začala Česká mincovna razit české oběžné mince, začala si téměř ihned uvědomovat, že bude dřív nebo později potřebovat to, čemu se tak nehezky říká kvalifikovaná pracovní síla a to v oboru, který se v celé České republice nikde nevyučuje – ražba medailí a mincí. Naštěstí nemusela nijak dlouze pátrat – v osobě tehdejšího ředitele Střední uměleckoprůmyslové školy, Jiřího Dostála, měla víc než spřízněnou osobu. Byl to totiž právě tento uznávaný sochař a medailér, který se nejen zasloužil o porevoluční renesanci tohoto oboru na škole, ale také stál na úplném počátku myšlenky na vznik České mincovny v Jablonci nad Nisou.

V ryteckých dílnách se studenti naučí ručně opracovávat kovy a ovládat kovoobráběcí stroje. 

Slovo dalo slovo, a tak mohlo být už v roce 1995 otevřeno dvouleté pomaturitní specializační studium v oboru ražená medaile a mince, které se o několik let později změnilo na Vyšší odbornou školu. Kromě České mincovny unikátní vzdělávací projekt podpořila také Česká národní banka a ještě koncem téhož roku byla dána do oběhu první česká stříbrná mince, dvousetkoruna k výročí české ústavy, jejíž autorkou byla absolventka školy Jitka Jelínková. Vyšší odbornou školou v Jablonci nad Nisou prošla od té doby celá řada talentovaných studentů, mezi kterými najdeme také její současné učitele jako např. Vojtěcha Dostála nebo Josefa Oplištila.

Někdejší student školy Josef Oplištil je v současné době zástupcem ředitele školy pro VOŠ a vedoucím ateliéru.

„Pouze středoškolský vzdělaný rytec zvládne zhotovit jen razící nástroj, Česká mincovna ale potřebuje lidi se širším spektrem odborných znalostí,“ vysvětluje důležitost a podstatu vzniku školy Josef Oplištil, který zde zároveň zastává funkci zástupce ředitele. „Kromě praktických dovedností mají naši absolventi také vyspělé výtvarné myšlení a orientaci v současné mincovní a medailérské tvorbě. Říká se, že medaile je vlastně taková filozofická disciplína, ve které musíte umět vyjádřit téma, dokázat najít zkratku v zobrazeném sdělení a celý návrh následně výtvarně hodnotně zpracovat. Aby toho nebylo málo, tak to všechno ještě potom musí fungovat i po zmenšení do běžné velikosti medaile nebo mince. A tohle všechno se u nás naučíte od začátku až do konce.“

Také další vyučující Vojtěch Dostál patří k někdejším studentům školy.

Podpora ze strany České Mincovny nemá pro VOŠku (Vyšší odborné škole v Jablonci nikdo jinak snad ani neřekne) ale jen ekonomický význam. Úzká spolupráce s výrobou má také podstatný vliv na další rozvoj školy a sledování těch nejaktuálnějších trendů. „Díky našemu dlouhodobému partnerství s mincovnou máme možnost zavádět do výuky inovativní technologie, a neustále tak zdokonalovat naší výuku,“ popisuje výhody spolupráce Oplištil. Není proto žádnou výjimkou, když Česká mincovna zadává studentům během klauzurních a semestrálních prací konkrétní témata, jejichž řešení může následně spatřit světlo světa v samotné výrobě.

Při modelování si studenti osvojují techniky a dovednosti, které následně využijí při medailérské tvorbě.

Inspirace ale naplno proudí i opačným směrem, když studenti neotřelým způsobem obohacují produktové portfolio České mincovny. Mezi přesně takové okamžiky patřila například zcela neortodoxní pamětní medaile studenta školy Josefa Frühaufa, vydaná u příležitosti nedožitých sedmdesátých narozenin ikony českého undergroundu, Ivana Magora Jirouse. Každý, kdo chtěl spatřit hlavní motiv ukrytý uvnitř dutého válce, musel medaili vyrobenou celou z oceli nejprve rozříznout pomocí rozbrušovačky. „Naším cílem je podporovat mladé talenty, kteří do oboru přináší čerstvý vítr. Mezi výtvarníky, kteří pravidelně tvoří návrhy našich mincí a medailí patří mnoho studentů i čerstvých absolventů školy,“ dodává Jokl s tím, že jména jako Asamat Baltaev nebo Roman Shamilyan jsou mezi sběrateli již plně respektována. 

Asamat Baltaev patří k nejúspěšnějším absolventům VOŠ. Společně s Davidem Lejskem se řadí mezi velké talenty současného medailérství. 

Spolupráce mezi VOŠkou a Českou mincovnou také funguje jako takový moderní inkubátor, díky kterému si výroba může na akademické půdě v malém množství vyzkoušet to, co by si nikdy nemohla dovolit v běžné praxi. „Medailérství je poměrně konzervativní obor, proto je třeba být při uvádění netradičních myšlenek a postupů maximálně opatrný,“ uvádí Oplištil. „Když je nějaká zakázka příliš malá na to, aby mohla jít do výroby, realizuje se u nás na škole, kde si můžeme dovolit vyrábět malé a netradiční náklady.“ Možností, jak se detailně seznámit s tvorbou a výrobou mincí nebo medailí mají tedy studenti jablonecké Vyšší odborné školy víc než dost.

Dalším významným partnerem, se kterým VOŠka úzce spolupracuje už od samotného svého vzniku, je Česká národní banka. Stejně jako v případě partnerství s Českou mincovnou i zde mají studenti možnost plně se zapojit do běžného každodenního chodu instituce, když se mohou účastnit výběrových řízení na podobu nových pamětních mincí. A rozhodně tam studenti nejsou jen do počtu – jejich četná vítězství na úkor renomovaných jmen jsou toho tím nejlepším důkazem. „Ta šance je tam rovná pro všechny,“ potvrzuje Oplištil, který se soutěží ČNB také začal účastnit už jako student. „Jediná věc, která tam rozhoduje, je kvalita vašeho návrhu.“

Výjimečná závěrečná absolventská práce Márie Filové mapuje průřez historií mincovnictví na území Čech od 10 st. po současnost.

VOŠka je taky velmi aktivní ve spolupráci s veřejným sektorem, když studenti pravidelně realizují pamětní medaile pro město Jablonec nad Nisou u příležitosti jeho významných výročí a společenských událostí. Působení školy se neomezuje pouze na Českou republiku, dobře známé je například její partnerství s obdobně zaměřenou školou v bavorském městečku Kaufbeuren-Neugablonz, kam se po II. světové válce usídlila převážná část původních německých obyvatel Jablonce nad Nisou. Obě školy svým vzájemným vztahem dokázaly oživit mnoha desetiletími zpřetrhané vazby a podařilo se jim obnovit společnou historii, která sahá až do roku 1880, kdy byla škola založena.

O Jablonci nad Nisou se často mluví jako o městě sportu, ale jestli je toto město dnes něčím opravdu výjimečné, tak je to právě jeho stále se rozrůstající mincovní tradice. Vedle České mincovny na tom má nemalou zásluhu také tamní Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, která svým aktivním působením dává nejen místním mladým lidem šanci působit v atraktivním průmyslovém, řemeslném a uměleckém odvětví s vysokou přidanou hodnotou. V regionu, který jinak nabízí pracovní příležitosti takřka pouze v automotive provozech je to víc než vítaná změna a také směr, kterým by se tento kraj chtěl (a měl) do budoucnosti ubírat. 

Česká mincovna
Loading...