Technologické procesy výroby mincí a medailí procházejí vývojem a technickým zdokonalováním jako každý jiný obor lidské činnosti.

Výtvarná práce a ražební postupy jsou zdokonalovány počítačovými procesy se současnou automatizací těchto činností.

Takto lze vhodně kombinovat podíl strojní práce s ruční prací výtvarníků, rytců a obsluhy ražebních nástrojů.

Česká mincovna samozřejmě sleduje a aplikuje výzkum a vývoj technologických procesů a inovace produktů.

Strategickým záměrem je však zachovávat tradici a serióznost kvalitní ruční práce. Ta je nezbytná zejména u výtvarníků při přípravě grafických návrhů mincí a medailí a při zpracování modelů, které jsou nutným výchozím prvkem při výrobě nového produktu.

Nenahraditelná je též ruční práce rytců, která se projevuje při precizování mincovní a medailové plastiky ražebních nástrojů. Mnozí z těchto rytců vystudovali uměleckoprůmyslovou školu přímo v Jablonci nad Nisou.
Ražby České mincovny tak vždy budou mít neopakovatelný charakter tvůrčí ruční práce. Ta se projevuje mnohdy v dotváření malých detailů a změn ve strojně obrobeném mincovním nebo medailovém reliéfu. Právě to vnáší do výrobků České mincovny punc originality a neopakovatelnosti. Takové výrobky pak nemají charakter anonymní sériové produkce. Opravdoví znalci produkce České mincovny tak mohou při bližším pohledu rozeznat „rukopis“ výtvarníka případně rytce, kteří se na realizaci výrobku podíleli.

Česká mincovna
Loading...