Heraldika

26. 4. 2012

Erb Schwarzenbergů

Heraldika (nauka o erbech) je historický vědní obor, který někdy bývá řazen do pomocných historických věd. Zkoumá pravidla a zvyklosti, podle nichž se tvoří a popisují znaky a erby. Název je odvozen z latinského slova heraldus. Jako věda se heraldika začala prosazovat zhruba v polovině 19. století. Velký význam ovšem měla hlavně ve středověku, kdy se postupně utvářelo právo držet znak nebo mít erb pro různé subjekty.

V dnešním názvosloví bychom řekli, že právo mít erb měly fyzické a právnické osoby, veřejné a soukromé. V období feudalismu to byly zejména šlechtické rody, u kterých se rodové erby dědily z pokolení na pokolení. Své vlastní znaky nebo erby vytvářela však také města, stejně jako státy, církve a cechovní společenstva. Postupem času se začaly promítat i do firemních značek, továrních nebo společenských symbolů.

Heraldika zkoumá různá pravidla, podle kterých se znaky tvoří, jak se popisují, určují, podle jakých pravidel se kreslí a znázorňují.

Používají je města i státy v různých symbolech, a jsou proto také velice častým motivem medailí a mincí i v moderní době.

Heraldika často spolupracuje s dalšími pomocnými historickými vědami, zejména s vexilologií (nauka o vlajkách) a sfragistikou (naukou o pečetích).

 

Česká mincovna
Loading...