Numismatika

26. 4. 2012

Athénská tetradrachma, 449-404 př. n. l., 17 g stříbra

První mince v západní civilizaci vznikly koncem 7. století př. n. l. ve městech Malé Asie, kde se kapky elektra (přírodní směsi zlata a stříbra) označovaly raženou značkou města či panovníka a nazývaly

Slovo numismatika (nebo také numizmatika) pochází z řeckého nómisma (latinského nummus), tj. peníz a nómos, tj. právo, obyčej. Ze samotného názvu vyplývá důraz na normativní funkci peněz ve společnosti. Numismatika se ale neomezuje jen na peníze užívané v minulosti, je to věda o vývoji a funkci platebních prostředků. Orientuje se jak na předmincovní typy platidel a mince, tak na kreditní platidla a početní peníze (žetony). Zkoumá medaile podobné mincím i ty, které byly vydány na památku osob či událostí a nejsou určeny k placení. Platidla slouží i jako významný pramen historického poznání.

Numismatika se zabývá nejen historií peněz, ale i společenskou funkcí platidel. Platební prostředky prošly podobným vývojem jako jiné míry, postupně získávaly uzanční charakter. Přitom jejich reálná hodnota ustupovala. Kovové peníze se rozšířily až na určitém stupni civilizačního vývoje. V novověku byly vystřídány papírovými penězi, v současnosti dominují platebnímu styku bezhotovostní peníze. Z hlediska sociálně-ekonomického vývoje prošla numismatika obdobím předmincovním, mincovním a pomincovním (postmonetárním).

Vzhledem k asynchronnímu vývoji v širších evropských a světových souvislostech se numismatika dělí podle tří kritérií:

  • geografické dělení podle kontinentů a územně-politických celků,
  • chronologické dělení na předmincovní platidla, starověká, středověká, novověká a moderní platidla,
  • měnové dělení podle měnových systémů a platidel tvořících měnovou soustavu určitého státu či územního celku.

Numismatika sleduje především kovové peníze čili mince, které jsou důležitým pramenem poznání ekonomických, právních, politických, sociálních a kulturních poměrů doby, v níž vykonávaly funkci platidla. Numismatika úzce souvisí s paleografií, epigrafikou, heraldikou, genealogií, chronologií a politologií. Bankovkami se zabývá notafilie.

Česká mincovna
Loading...