Narození dítěte 2017

Stříbrná mince 200 Kč 2014 Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic stand

Cena Klub ČM 469 Kč
Prodejní místa Zobrazit
Číslo 21402-750

Letos uplyne 450 let od narození vpravdě výjimečné renesanční osobnosti, dvořana, diplomata, spisovatele a hudebního skladatele Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Ten však nejvíce proslul svými cestopisy, kterými díky vtipnému a poutavému slohu dokáže uchvátit čtenáře i dnes. Česká národní banka tedy právem věnuje stříbrnou minci s nominálem 200 Kč právě jemu.

Mince zaujme netradičním grafickým zpracováním akademického malíře Vladimíra Pavlici. Averz zdobí působivý a do nejmenších detailů vyvedený portrét Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic spolu s jeho jménem a letopočty 1564 a 2014. Reverz je pak výtvarnou přehlídkou odvětví, do nichž Kryštof během svého života tvořivě zasáhl spolu s historickými erby českých zemí. Mimořádně povedená mince z ryzího stříbra je tak další sběratelskou lahůdkou!

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic se narodil v Klenové. Díky svému šlechtickému původu získal na svou dobu velmi kvalitní vzdělání na dvoře budoucího císaře, arciknížete Ferdinanda II. Tyrolského. Kvůli svým znalostem pak doprovázel Ferdinanda na cestách do Itálie, což patrně probudilo v Kryštofovi cestovatelského ducha. V roce 1597 se vydal spolu se svým švagrem, Heřmanem Černínem z Chudenic, na pouť do Svaté země, během níž navštívili Bavorsko, Tyrolsko, Itálii, Krétu, Kypr, Tel-Aviv, Egypt a pochopitelně samotný Jeruzalém. Z této cesty vzešla jeho nejznámější kniha „Putování aneb cesta z Království českého do Benátek, odtud po moři do země Svaté, země judské a dále do Egypta“.

Když se vrátil do Čech, byl povýšen Rudolfem II. do panského stavu a zastával u dvora vysoké státní funkce. Po smrti císaře navštívil coby vyslanec nového panovníka Matyáše Španělsko, cestopis z této pouti se však nedochoval. Následně odešel ze služeb dvora a usídlil se na hradě Pecka, kde se věnoval převážně hudbě.

V roce 1618 se účastnil stavovského povstání, později také tažení na Vídeň. Po Bílé hoře byl zadržen Albrechtem z Valdštejna na Pecce a 21. června 1621 byl spolu s dalšími dvaceti šesti českými pány na Staroměstském náměstí v Praze popraven.

Pamětní stříbrná dvousetkoruna vydaná Českou národní bankou k poctě 450. výročí narození renesančního šlechtice nezměrného významu nesmí vaši kolekci v žádném případě minout!

Materiál: Stříbro
Váha: 13 g
Ryzost: 925 / 1000
Průměr: 31 mm
Provedení: STANDARD
Hrana: Vroubkovaná
Autor averzu: ak. mal. Vladimír Pavlica
Autor reverzu: ak. mal. Vladimír Pavlica
Číslo: 21402-750
Emisní náklad: 5800 ks
Datum emise: Červen 2014
Číslovaná emise: Ne
Certifikát: Ano
Balení kapsle: Ano
Emitent Česká národní banka
Nominální hodnota 200 Kč
Nákupní košík 0 Kč