Do katedrály sv. Víta se sjede evropská šlechta, uctí památku společného předka

22. 1. 2014

V letošním roce uplyne 1 200 let od doby, kdy zemřel Karel Veliký, nazývaný též otec Evropy. V katedrále sv. Víta se bude 25. ledna k této významné události konat Mše svatá za účasti zástupců šlechtických rodů. Nad celou akcí převzal záštitu kardinál Dominik Duka. K příležitosti tohoto významného výročí vychází také zlaté a stříbrné pamětní mince. Vydává je jablonecká Česká mincovna.

Mše je otevřená veřejnosti. Pozváni jsou přímí potomci císaře Karla Velikého, jimiž jsou například Schwarzenbergové, Kolowrat Krakowští nebo Lobkowiczové. Zástupci šlechtických rodů společně uctí památku významného předka, který stál na počátku dějin evropské civilizace v takové podobě, jakou známe dnes.

Karla Velikého známe především jako prvního středověkého císaře Říše římské. Byl to on, kdo se zasadil po pádu starověkého Říma o obnovu vzdělanosti, výtvarného umění a stavitelství v Evropě rozvrácené Barbarskými národy. Tím, že položil pevné základy kultuře v našem civilizačním prostoru, si vysloužil přízvisko otec Evropy. Jeho odkaz je i po 1 200 letech stále aktuální.

Význam výročí podtrhne i nová série pamětních mincí České mincovny. „Zlaté a stříbrné Smart mince vycházejí 25. ledna při příležitosti Mše konané za Karla Velikého. První exemplář bude symbolicky předán v katedrále kardinálu Dominiku Dukovi,“ řekl marketingový manažer mincovny Lukáš Jokl.

Reverzní strana mince nese portrét Karla Velikého, jeho latinské jméno Carolus Magnus a letopočty 814 (rok úmrtí) a 2014 (rok výročí). Averzní strana mince je opatřena portrétem britské královny Alžběty II. Ta je v současnosti jedním z nejvýznamnějších potomků Karla Velikého a to v 41. generaci. V následujících dvou letech budou v této sérii vydány ještě další dvě mince s portréty císařů Svaté říše římské, a to Karla IV. a Karla I. Rakouského.

Výtvarnou předlohu vytvořil uznávaný akademický sochař Vladimír Oppl. Zlatá mince o hmotnosti 15,56 gramu vychází v limitované sérii 500 kusů a její cena je 16 900 Kč. Stříbrnou minci o hmotnosti 13 gramů pořídíte za 890 Kč a mincovna jich vyrazí 1 000 kusů.

Česká mincovna
Loading...