Replika stříbrného tolaru Jana Oldřicha z Eggenberga připomíná historii mincovnictví v Českém Krumlově

21. 8. 2013

Česká mincovna ve spolupráci s profesorem Petrem Vorlem, předním českým numismatikem, vydává repliku tolaru, který v Českém Krumlově v roce 1629 razil Jan Oldřich z Eggenberga. Uctí tak památku českokrumlovského eggenberského mincovnictví, po kterém se v hradním muzeu dochoval unikátní soubor středověké mincovní techniky. Repliku tolaru si budou moci zájemci u České mincovny pořídit za 1 450 Kč, náklad je limitovaný pouhými tisíci kusy.

Česká mincovna vydává repliku v rámci cyklu Hold historickým mincovnám, ve kterém již vyšlo sedm nejkrásnějších tolarů z českých, moravských a slezských mincoven od Jáchymova až po Kroměříž. “Zajímavostí je proces výroby, kdy přes otisk originálu mince do speciální hmoty získáme autentický reliéf, který pak vysoustružíme do nových razidel. Pod mikroskopem je tak reliéf mince k nerozeznání od originálu. Repliku samozřejmě prozradí absence dobové patiny,“ uvedl Lukáš Jokl, marketingový manažer České mincovny. Repliku tolaru vyrazila mincovna z jedné unce ryzího stříbra a doplnila ji textem profesora Petra Vorla, který pojednává o historii mincovnictví v Českém Krumlově. „První mince Jana Oldřicha z Eggenberga jako vévody krumlovského patří uměleckým provedením i kvalitní technologií výroby mezi nejkrásnější středoevropské mince z doby třicetileté války a výrazně převyšují v té době běžný standard,“ doplňuje Vorel.

Kdo byl Jan Oldřich z Eggenberga?

Jan Oldřich z Eggenberga patřil v 17. století k nejbližším důvěrníkům arciknížete Ferdinanda Habsburského. Za úspěch habsburského tábora ve válce s českým stavovským povstáním a za věrné služby byl odměněn četnými úřady a pozemkovými dary. Jeho nejvýznamnějším ziskem se roku 1622 stalo panství Český Krumlov s někdejší rožmberskou rezidencí. Mincovního práva, které mu bylo uděleno císařem, využil v roce 1629, kdy svým jménem začal razit reprezentační stříbrné tolary, jejichž razidla byla ve své době použita i pro významné odražky ve zlatě.

Česká mincovna
Loading...