Vojevůdce, kardinál a krásná intrikánka ožijí na pamětních mincích

20. 6. 2013

Na zámku Sychrov představila Česká mincovna stříbrné a zlaté mince s portréty významných představitelů šlechtického rodu Rohanů. Stalo se tak v rámci Roku francouzské kultury, projektu Národního památkového ústavu, jehož cílem je představit veřejnosti francouzské šlechtické rody, které se v minulosti usadily v Českých zemích. 

Rohanové byli významným šlechtickým rodem pocházejícím z Bretaně, jehož jedna linie se v 19. století usadila na zámku Sychrov. Na rubu jednotlivých mincí jsou vyobrazeni čtyři významní představitelé rodu. Vybrány byly historické osobnosti, které zasáhly do běhu dějin ve Francii nebo v Českých zemích. Na mince jejich portréty přenesli výtvarníci Luboš Charvát a Michal Vitanovský. „Na mincích, respektive na zpodobňované předloze, mne vždy nejvíce zajímá příběh. Ten vyjadřuje nezaměnitelnou individualitu člověka, kterého se snažím přenést z jeho doby do naší,“ uvedl akademický sochař Michal Vitanovský.

Francouzská aristokracie byla pro naši společnost velkým obohacením

Tak například kardinál Louis de Rohan se dostal do povědomí aférou s falešným diamantovým náhrdelníkem pro královnu Marii Antoinettu. Tuto velkou politickou aféru druhé poloviny 18. století přenesl do literární roviny Alexander Dumas. Ze sychrovských Rohanů je na minci vyobrazen Camille de Rohan, který nechal velkoryse přestavět zámek Sychrov do novogotické podoby a dal vytvořit přírodně krajinářský park, který má rozlohu 26 hektarů. Na minci je také jedna žena, Marie de Rohan, která si pro svůj talent v zákulisní politice vysloužila přízvisko krásná intrikánka. Také ona se mihla v jednom z děl Alexandra Dumase. Posledním portrétovaným se stal Henri II. de Rohan. Ten bývá považován za nejvýznamnějšího Rohana především pro své úspěchy na polích válečných. „Rohanové se díky svým příbuzenským svazkům s královskou dynastií Bourbonů mohli pyšnit titulem „princů z královské krve“. Životní styl a slavnosti francouzského královského dvora oslňovaly aristokracii v celé Evropě a staly se inspirací výtvarné umělecké tvorbě, divadlu i literatuře. Vstup francouzské aristokracie, Rohany nevyjímaje, na naše území, ať již z důvodů politické emigrace či formou sňatků, byl nejen pro českou aristokratickou společnost velkým obohacením,“ doplnil význam rodu v Českých zemích Miloš Kadlec, ředitel Územní památkové správy na Sychrově

Mince vycházejí v sadách po čtyřech, stříbrná sada vychází na 3 600 Kč a mincovna jich vyrazí 800, zlatá sada stojí 16 900 Kč a vyraženo jich bude v Jablonci nad Nisou pouhých 500 kusů.

Česká mincovna
Loading...