Narození dítěte 2017

Zlatá půluncová medaile Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic proof

Prodejní místa Zobrazit
Číslo 30887-631

99 kusů

Letos uplyne 450 let od narození Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, českého šlechtice a vskutku renesančního člověka. Diplomat, válečník, dvořan, hudebník, spisovatel, cestovatel – všechna tato slova charakterizují patrně nejvšestrannější osobnost české společnosti přelomu 16. a 17. století.

Výtvarného návrhu zlaté medaile se mistrně zhostil akademický sochař Zbyněk Fojtů. Averz medaile zdobí historicky věrný portrét Kryštofa Haranta. Reverz pak zachycuje stránku jeho nejslavnějšího cestopisného díla spolu s výjevem ze staroměstské exekuce 27 českých pánů.

Kryštof Harant se do našich dějin zapsal jako autor poutavých cestopisů, v nichž s nadsázkou popisuje cizí kraje. Jeho poutě po exotických zemích mu umožnil urozený původ. Na svou dobu získal velmi kvalitní vzdělání na dvoře budoucího císaře, arciknížete Ferdinanda II. Tyrolského. Díky svým znalostem jej pak doprovázel na cestách do Itálie, což v Kryštofovi probudilo zvídavého cestovatelského ducha. V roce 1597 se vydal spolu se svým švagrem, Heřmanem Černínem z Chudenic, na pouť do Svaté země, během níž navštívili Bavorsko, Tyrolsko, Itálii, Krétu, Kypr, Tel-Aviv, Egypt a také samotný Jeruzalém. Z této výpravy vzešla jeho nejznámější kniha „Putování aneb cesta z Království českého do Benátek, odtud po moři do země Svaté, země judské a dále do Egypta“.

Když se Kryštof Harant vrátil do Čech, byl Rudolfem II. Povýšen do panského stavu a zastával u dvora vysoké státní funkce. Po smrti císaře navštívil coby vyslanec nového panovníka Matyáše Španělsko, cestopis z této pouti byl však nenávratně ztracen v době stavovského povstání. Po odchodu ze služeb dvora se usídlil na hradě Pecka, kde se věnoval převážně hudbě.

V roce 1618 se účastnil stavovského povstání, později také tažení na Vídeň. Po Bílé hoře byl na Pecce zadržen Albrechtem z Valdštejna. 21. června 1621 byl spolu s dalšími dvaceti šesti českými pány na Staroměstském náměstí v Praze popraven. Nejen zápisky z cest však učinily Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic nesmrtelným…

Lesk ryzího zlata vám totiž bude velkou osobnost našich dějin připomínat navždy! Medaile Vychází v extrémně limitovaném nákladu pouhých 99 ks.

Materiál: Zlato
Váha: 15,56 g
Ryzost: 999,9 / 1000
Průměr: 28 mm
Provedení: PROOF
Hrana: Hladká s číslováním
Autor averzu: ak. soch. Zbyněk Fojtů
Autor reverzu: ak. soch. Zbyněk Fojtů
Číslo: 30887-631
Emisní náklad: 99 ks
Datum emise: Červen 2014
Balení: Vínová kožená etue
Číslovaná emise: Ano
Certifikát: Ano
Balení kapsle: Ano
Emitent Česká mincovna
Nákupní košík 0 Kč