Slavíme  výročí nezávislosti
100 let Československa

Zlatá uncová medaile Dějiny válečnictví - Karel Veliký proof

Cena (včetně DPH)
49 950 Kč
1 930 €
Stav skladu
Vyprodáno
Číslo
30902-621
Sběratelská série

Orientační výkupní cena
Na dotaz

Dějiny válečnictví

Česká mincovna připravila pro sběratele a investory již druhou ražbu z oblíbené série Dějiny válečnictví. Francký král a první středověký římský císař Karel Veliký se do historie zapsal tučným písmem a svými válečnými výpravami výrazně změnil územní rozdělení Evropy. Medaile z ryzího zlata o váze jedné unce je drahocennou připomínkou jeho skutků.

Karel Veliký se narodil kolem roku 742 majordomovi a posléze franckému králi Pipinovi III. Roku 768 přebral po otcově smrti vládu, nejprve po boku svého bratra, který však roku 771 zemřel. Poté se stal Karel Veliký jediným panovníkem Francké říše. Význam není přisuzován pouze jeho mimořádným válečnickým počinům, byl rovněž význačným panovníkem a moudrým zákonodárcem. Proslul svou zbožností a podporou vzdělanosti.

Během svých tažení získal pro Franckou říši četná území. Více než tři dekády, přesněji v letech 772–804, bojovali jeho vojáci s germánskými Sasy, kdy usilovali o jejich podmanění a christianizaci. Roku 774 dobyl Karel Veliký Pavii a stal se langobardským králem. Mezi lety 791 a 803 vyvrátil na území současného Maďarska říši Avarů. Jeho nájezdy proti Slovanům byly odraženy a Karel Veliký od nich získal pouze poplatky. Dalším dílčím neúspěchem byl jeho pokus dobýt Pyrenejský poloostrov – tato výprava byla pro vojevůdce skutečnou tragédií – francké vojsko bylo Araby přepadeno a pobito. Směrem na jih se ovšem Karlu Velikému podařilo rozšířit svou říši o část Itálie. Francká říše Karlovců plynule získala status rozhodující mocnosti západní Evropy, jejíž význam se rovnal východní Byzanci. 25. prosince byl Karel Veliký v Římě papežem Lvem III. korunován římským císařem.

Plocha medaile poskytla výraznému talentu akademického malíře Karla Zemana prostor k vytvoření opravdového uměleckého skvostu. Podobiznu Karla Velikého doplnil nádhernou plastikou interiéru kaple Karlovy falce v Cáchách. Rubu medaile pak Karel Zeman přisoudil výjev franckého meče spolu se dvěma vojenskými družinami věhlasného císaře a krále. Letopočet 814 značí rok jeho úmrtí, od něhož vloni uplynulo 1200 let. Již na první pohled se jedná o medaili, která nemůže vaše hýčkané kolekce minout!

Materiál
Zlato
Váha
31,1 g
Ryzost
999,9 / 1000
Průměr
37 mm
Provedení
PROOF
Hrana
Hladká s popisem
Autor averzu
ak. mal. Karel Zeman
Autor reverzu
ak. mal. Karel Zeman
Číslo
30902-621
Emisní náklad
100 ks
Datum emise
únor 2015
Balení
Vínová kožená etue
Číslovaná emise
Ano
Certifikát
Ano
Balení kapsle
Ano
Emitent
Česká mincovna