Deň kroja

05/09/2022

Na 5. ročníku podujatia bola po prvýkrát odprezentovaná Strieborná minca Dvojramenný kríž – Čičmany SK proof
Emisia Ľudové motívy vznikla pre uchovanie ľudového bohatstva a tradícii na Slovensku.

Tento rok si pripomíname 750. výročie od prvej zmienky o Čičmanoch, preto sme sa rozhodli prvú mincu venovať práve Čičmanom.

Hoci má táto rázovitá dedinka iba niečo vyše sto obyvateľov, poznajú ju aj ďaleko za hranicami Slovenska. Zaradením tejto mince do ponuky a predajom Česká mincovňa hrdo podporuje Čičmany.

Czech Mint
Loading...