Deň Ústavy

01/09/2022

1.9. 2022, v deň štátneho sviatku na Deň Ústavy, na znak úcty, rešpektu a priateľstva, ako výraz vynikajúcich vzťahov medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, pripravila Česká mincovna pre zákonodarný zbor Národnej rady Slovenskej republiky mimoriadnu edíciu 150 mincí, ktorú uviedol v slávnostnom prejave predseda parlamentu, pán Boris Kollár. Česká mincovňa považuje za veľkú česť vyjadriť týmto spôsobom rešpekt, úctu a priateľstvo so Slovenskou republikou.

Czech Mint
Loading...