Stock state
In stock
Price
1,150 CZK
including VAT

The product can also be purchased directly in the stores of the Czech Mint

A discount voucher cannot be applied to the product.

Product description

Slovenská stříbrná euromince byla vyražena v kvalitě standard u příležitosti 100. výročí vzniku Univerzity Komenského v Bratislavě.

Univerzita Komenského v Bratislavě vznikla v roce 1919 jako první vysoká škola na Slovensku, která umožňovala získat nejvyšší vzdělání ve slovenštině. Měla mimořádný význam pro rozvoj národní vzdělanosti, ale také vědy a kultury. Počet fakult se z původních tří – lékařské, právnické a filozofické – rozrostl na současných třináct. Studenti si mohou vybrat z více než devíti stovek studijních programů od matematiky po teologii. Nejstarší a největší slovenská univerzita zastřešuje stovky domácích i zahraničních vědeckovýzkumných projektů a pravidelně se umisťuje v celosvětových žebříčcích nejlepších vzdělávacích institucí. Její brány doposud opustilo na čtvrt milionu absolventů…

Reverzní strana mince předkládá symboly, které odkazují na původní trojici fakult. Právnickou, filozofickou a lékařskou fakultu připomínají také latinská slova JURIDICA, PHILOSOPHICA, MEDICA. Opis při okraji uvádí název a letopočet založení vysoké školy – UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, 1919. Averzní strana pak vychází z loga přírodovědné fakulty. Kompozici dotváří latinský opis UNIVERSITAS COMENIANA BRATISLAVENSIS, nápis SLOVENSKO, státní znak, nominální hodnota 10 EURO a rok emise 2019. To vše je dílem medailéra Mgr. art. Patrika Kovačovského.

Minci vydala Národná banka Slovenska a vyrazila Mincovňa Kremnica.

Specifications

Code
84195-720
Numbered issue
No
Certificate
Yes
Material
Silver
Fineness
900 / 1000
Weight
18 g
Diameter
34 mm
Czech Mint
Loading...