Dostupnosť
Rezervácie / Predaj
Zľavový poukaz
Cena [CZK]
Hmotnosť
1 g
1 523 g
Dátum emisie
január 2023
máj 2023
Materiál
Materiál
Materiál
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Vyhotovenie
Vyhotovenie
Zľavový poukaz
Rezervácie / Predaj
Rezervácie / Predaj
Hmotnosť
Dátum
Do 10 dní Emisia 30 ks
1 616 448 Kč
oslobodené od DPH
Do 30 dní Emisia 8000 ks
56 353 Kč
oslobodené od DPH
Do 10 dní Emisia 4970 ks
15 569 Kč
oslobodené od DPH
január 2023 Emisia 1000 ks
31 990 Kč
orientačná cena
Do 14 dní Emisia 1670 ks
29 710 Kč
oslobodené od DPH
február 2023 Emisia 39901 ks
2 790 Kč
orientačná cena
február 2023 Emisia 200 ks
266 000 Kč
orientačná cena
február 2023 Emisia 80 ks
520 000 Kč
orientačná cena
marec 2023 Emisia 200 ks
119 900 Kč
orientačná cena
marec 2023 Emisia 1000 ks
3 290 Kč
orientačná cena
apríl 2023 Emisia 200 ks
53 500 Kč
orientačná cena
apríl 2023 Emisia 5000 ks
7 990 Kč
orientačná cena
apríl 2023 Emisia 300 ks
55 900 Kč
orientačná cena
máj 2023 Emisia 250 ks
115 760 Kč
orientačná cena
Česká mincovna
Loading...