Dostupnosť
Rezervácie / Predaj
Zľavový poukaz
Cena [CZK]
Hmotnosť
3 g
32 g
Dátum emisie
október 2023
január 2025
Materiál
Materiál
Materiál
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Vyhotovenie
Vyhotovenie
Zľavový poukaz
Rezervácie / Predaj
Rezervácie / Predaj
Hmotnosť
Dátum
Do 14 dní Emisia 200 ks
65 950 Kč
oslobodené od DPH
Skladom Emisia 200 ks
65 950 Kč
oslobodené od DPH
Skladom Emisia 200 ks
65 950 Kč
oslobodené od DPH
Do 14 dní Emisia 500 ks
9 950 Kč
oslobodené od DPH
Do 14 dní Emisia 200 ks
65 950 Kč
oslobodené od DPH
október 2024 Emisia 200 ks
65 950 Kč
orientačná cena
január 2025 Emisia 200 ks
65 950 Kč
orientačná cena
január 2025 Emisia 300 ks
65 950 Kč
orientačná cena
január 2025 Emisia 500 ks
9 950 Kč
orientačná cena
január 2025 Emisia 200 ks
65 950 Kč
orientačná cena
Česká mincovna
Loading...