Dostupnosť
Zľavový poukaz
Cena [CZK]
Hmotnosť
155 g
1 467 g
Dátum emisie
január 2019
február 2019
Materiál
Materiál
Materiál
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Vyhotovenie
Vyhotovenie
Zľavový poukaz
Rezervácie / Predaj
Rezervácie / Predaj
Hmotnosť
Dátum
Do 10 dní Emisia 185 ks
276 263 Kč
oslobodené od DPH
Do 40 dní Emisia 15 ks
2 413 466 Kč
oslobodené od DPH
Česká mincovna
Loading...