Dostupnosť
Zľavový poukaz
Cena [CZK]
Hmotnosť
155 g
311 g
Dátum emisie
február 2020
február 2020
Materiál
Materiál
Materiál
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Vyhotovenie
Vyhotovenie
Zľavový poukaz
Rezervácie / Predaj
Rezervácie / Predaj
Hmotnosť
Dátum
Do 60 dní Emisia 175 ks
262 867 Kč
oslobodené od DPH
Do 40 dní Emisia 45 ks
513 606 Kč
oslobodené od DPH
Česká mincovna
Loading...