Materiál
Vyhotovenie
Nominálna hodnota
Cena [CZK]
Hmotnosť
3 g
1 000 g
Dátum emisie
september 2021
október 2025
Rok emisie
Materiál
Materiál
Materiál
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Vyhotovenie
Vyhotovenie
Zľavový poukaz
Rezervácie / Predaj
Rezervácie / Predaj
Hmotnosť
Dátum
Hmotnosť: 15,55 g
Dátum emisie: september 2021
25 400 Kč
Hmotnosť: 15,55 g
Dátum emisie: september 2021
25 800 Kč
Hmotnosť: 13 g
Dátum emisie: september 2021
500 Kč
Hmotnosť: 13 g
Dátum emisie: september 2021
550 Kč
Hmotnosť: 13 g
Dátum emisie: september 2021
500 Kč
Hmotnosť: 13 g
Dátum emisie: september 2021
550 Kč
Hmotnosť: 13 g
Dátum emisie: október 2021
500 Kč
Hmotnosť: 13 g
Dátum emisie: október 2021
550 Kč
38 000 Kč
Hmotnosť: 1 000 g
Dátum emisie: november 2021
37 000 Kč
Hmotnosť: 33 g
Dátum emisie: január 2022
1 300 Kč
Hmotnosť: 13 g
Dátum emisie: január 2022
500 Kč
Hmotnosť: 13 g
Dátum emisie: január 2022
550 Kč
Hmotnosť: 15,55 g
Dátum emisie: máj 2022
25 400 Kč
Hmotnosť: 15,55 g
Dátum emisie: máj 2022
25 800 Kč
Hmotnosť: 25 g
Dátum emisie: jún 2022
950 Kč
Hmotnosť: 25 g
Dátum emisie: jún 2022
1 050 Kč
Hmotnosť: 13 g
Dátum emisie: júl 2022
500 Kč
Hmotnosť: 13 g
Dátum emisie: júl 2022
550 Kč
Hmotnosť: 15,55 g
Dátum emisie: september 2022
25 400 Kč
Hmotnosť: 15,55 g
Dátum emisie: september 2022
25 800 Kč
Hmotnosť: 13 g
Dátum emisie: september 2022
500 Kč
Hmotnosť: 13 g
Dátum emisie: september 2022
550 Kč
Hmotnosť: 15,55 g
Dátum emisie: máj 2023
25 400 Kč
Hmotnosť: 15,55 g
Dátum emisie: máj 2023
25 800 Kč
Hmotnosť: 25 g
Dátum emisie: jún 2023
950 Kč
Hmotnosť: 25 g
Dátum emisie: jún 2023
1 050 Kč
Hmotnosť: 15,55 g
Dátum emisie: september 2023
25 400 Kč
Hmotnosť: 15,55 g
Dátum emisie: september 2023
25 800 Kč
Hmotnosť: 13 g
Dátum emisie: september 2023
500 Kč
Hmotnosť: 13 g
Dátum emisie: september 2023
550 Kč
5 950 Kč
Hmotnosť: 13 g
Dátum emisie: december 2023
500 Kč
Hmotnosť: 13 g
Dátum emisie: december 2023
550 Kč
Hmotnosť: 13 g
Dátum emisie: január 2024
500 Kč
Hmotnosť: 13 g
Dátum emisie: január 2024
550 Kč
Hmotnosť: 13 g
Dátum emisie: január 2024
500 Kč
Hmotnosť: 13 g
Dátum emisie: január 2024
550 Kč
Hmotnosť: 15,55 g
Dátum emisie: máj 2024
25 400 Kč
Hmotnosť: 15,55 g
Dátum emisie: máj 2024
25 800 Kč
Hmotnosť: 25 g
Dátum emisie: jún 2024
950 Kč
Hmotnosť: 25 g
Dátum emisie: jún 2024
1 050 Kč
Hmotnosť: 13 g
Dátum emisie: júl 2024
500 Kč
Hmotnosť: 13 g
Dátum emisie: júl 2024
550 Kč
Hmotnosť: 15,55 g
Dátum emisie: september 2024
25 400 Kč
Hmotnosť: 15,55 g
Dátum emisie: september 2024
25 800 Kč
Hmotnosť: 15,55 g
Dátum emisie: máj 2025
25 400 Kč
Hmotnosť: 15,55 g
Dátum emisie: máj 2025
25 800 Kč
950 Kč
1 050 Kč
Hmotnosť: 15,55 g
Dátum emisie: september 2025
25 400 Kč
Hmotnosť: 15,55 g
Dátum emisie: september 2025
25 800 Kč
Hmotnosť: 13 g
Dátum emisie: október 2025
500 Kč
Hmotnosť: 13 g
Dátum emisie: október 2025
550 Kč
Česká mincovna
Loading...