Materiál
Dostupnosť
Rezervácie / Predaj
Zľavový poukaz
Cena [CZK]
Hmotnosť
1 g
1 000 g
Dátum emisie
október 2020
september 2022
Materiál
Materiál
Materiál
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Vyhotovenie
Vyhotovenie
Zľavový poukaz
Rezervácie / Predaj
Rezervácie / Predaj
Hmotnosť
Dátum
Skladom Emisia 500 ks
14 016 Kč
oslobodené od DPH
Skladom Emisia 400 ks
26 461 Kč
oslobodené od DPH
Skladom Emisia 15 ks
1 478 444 Kč
oslobodené od DPH
Skladom Emisia 4000 ks
2 491 Kč
oslobodené od DPH
Skladom Emisia 500 ks
50 060 Kč
oslobodené od DPH
Do 40 dní Emisia 30 ks
246 200 Kč
oslobodené od DPH
Do 40 dní Emisia 20 ks
478 085 Kč
oslobodené od DPH
Do 10 dní Emisia 15 ks
1 478 444 Kč
oslobodené od DPH
Do 10 dní Emisia 200 ks
50 060 Kč
oslobodené od DPH
Do 14 dní Emisia 2700 ks
1 185 Kč
vrátane DPH
február 2022 Emisia 4000 ks
K dátumu emisie
oslobodené od DPH
február 2022 Emisia 600 ks
K dátumu emisie
oslobodené od DPH
február 2022 Emisia 30 ks
K dátumu emisie
oslobodené od DPH
február 2022 Emisia 20 ks
K dátumu emisie
oslobodené od DPH
január 2022 Emisia 3000 ks
K dátumu emisie
vrátane DPH
január 2022 Emisia 500 ks
K dátumu emisie
vrátane DPH
marec 2022 Emisia 500 ks
K dátumu emisie
vrátane DPH
marec 2022 Emisia 400 ks
K dátumu emisie
vrátane DPH
marec 2022 Emisia 200 ks
K dátumu emisie
oslobodené od DPH
apríl 2022 Emisia 120 ks
K dátumu emisie
vrátane DPH
apríl 2022 Emisia 120 ks
K dátumu emisie
vrátane DPH
Česká mincovna
Loading...