Pamätné mince Českej mincovne

Pod názvom „pamätné mince Českej mincovne" razí Česká mincovňa množstvo vlastných pamätných produktov v zahraničnej licencii. Sú nielen plnohodnotným platidlom, ale aj zberateľským artiklom. Kombinujú výhody mincí – t. j. nominálnu hodnotu a daňový režim s nulovou sadzbou DPH (v prípade razby zo zlata) - s prednosťami pamätných medailí, ktoré spočívajú v nízkych emisných nákladoch a pestrých, umelecky spracovaných motívoch.      

Témy, ktorým sú mince venované, môžu byť domáce aj vyložene svetové . Hoci inšpiráciu nachádzajú predovšetkým v minulosti, objavujú sa na nich aj súčasné motívy - napríklad českí športovci. 

 

Emitent

Licenciu na vydávanie pamätných mincí Českej mincovne poskytujú na základe zmlúv zahraničné subjekty - konkrétne tichomorské ostrovné štáty Niue a Samoa, ale aj Tuvalu a Fidži. Averzné (teda lícne) strany všetkých razieb tohto typu preto musia zo zákona niesť príslušné štátne náležitosti, čo do určitej miery zväzuje ich podobu. V súlade s meniacimi sa trendmi v mincovníctva a bankovníctva môžu v oblasti pamätných mincí Českej mincovne postupne pribúdať ešte ďalší emitenti (čiže vydavatelia).     

 

Náležitosti emitenta

Averzné strany všetkých mincí Českej mincovne musia obsahovať letopočet emisie, nominálnu hodnotu, názov štátu, ktorý je emitentom, a jeho štátny symbol. Mince ostrova Niue nesú portrét panovníčky Commonwealthu Alžbety II. (pričom miesto kráľovnej môže byť na minci alternatívne vyobrazený štátny znak) a nominálnu hodnotu vyjadrenú v novozélandských dolároch (NZD - ostrov je totiž voľne pridružený k Novému Zélandu). Mince razené so zvolením ostrova Samoa takisto nesú britskú kráľovnú, ktorá je však doplnená o štátny znak, a ich menou je samojský dolár (WST). Licencia štátu Tuvalu ukladá na minciach vyobraziť kráľovnú Alžbetu II. a uviesť nominálnu hodnotu v tuvalských dolároch (TVD). Licencia súostrovia Fidži potom vyžaduje uvádzať štátny znak a nominálnu hodnotu vo fidžijských dolároch (FJD).    

 

Nominálna hodnota

Nominálna hodnota vyrazená na averznej strane mince predstavuje sumu, ktorú vlastník mince dostane v prípade, že požiada o jej výmenu v centrálnej banke, ktorá garantuje spätný výkup mincí. Nejde sa o predajnú cenu - tá je pri pamätných minciach vďaka použitému materiálu, umeleckému spracovaniu a obmedzenému emisnému nákladu vyššia.

 

Kov

Pamätné mince Českej mincovne sa razia z drahých kovov s maximálnou možnou rýdzosti - zo zlata označeného ako „999,9 / 1000" (v prípade vybraných razieb staršieho dáta aj z dukátového zlata s menšou čistotou „986/1000"), striebra „999/1000 "a platiny „999/1000". Tento údaj je vždy uvedený v certifikáte pravosti a niekedy je vyrazený tiež priamo na minci v podobe rýdzostného čísla.

 

Vyhotovenie

Väčšina pamätných mincí Českej mincovne je označená termínom „proof". Ide o razby vyrobené pomocou špeciálnych leštených razidiel, ktoré majú zrkadlovo lesklú plochu a matný reliéf (na produktových fotografiách býva tento efekt znázornený tmavým odleskom). Vybratie z ochranného obalu mincu kvality proof znehodnotí - vystaví ju totiž dotyku, prachu a oxidácii. Ďalšie razby (najmä vyšších hmotností) potom vychádzajú v tzv. kvalite „štandard“ (tiež b. k. - bežná kvalita) - ich povrch je kompletne matný, a preto si nevyžadujú zvýšenú opatrnosť, ale napriek tomu nie je žiaduce ich vyberať z ochranných kapsúl.  

 

Cieľová skupina

Pri nákupe pamätných mincí spravidla rozhoduje téma, ktorá zákazníka - zberateľa či fanúšika - zaujíma. Pri tvorbe emisného plánu myslíme na milovníkov histórie, prelomových udalostí, veľkých osobností, techniky, vojenstva, architektúry, športu, rozprávok, prírody... - skrátka tých najpútavejších príbehov z domova i celého sveta.

Investovanie do pamätných mincí Českej mincovne je zaujímavou alternatívou pre tých, ktorí chcú svoje finančné prostriedky uložiť do drahých kovov, ale navyše chcú vlastniť tiež niečo, čo má svoju umeleckú, zberateľskú a citovú hodnotu, ktorá s rokmi porastie a môže mnohonásobne prevýšiť hodnotu samotného drahého kovu.

Na prípadný rast hodnoty mince majú vplyv najmä kvalita jej spracovania a prísne obmedzenie emisného nákladu. To, že bude vyrazené iba vopred stanovené limitované množstvo mincí, spôsobí, že sa nemusí dostať všetkým záujemcom. Ten, komu bude exemplár v zbierke chýbať, ho potom rád odkúpi za zvýšenú cenu.

Investičné mince Českej mincovne

Svetoví výrobcovia ponúkajú množstvo mincí určených výhradne na uloženie finančných prostriedkov do drahých kovov - medzi najznámejšie patrí rakúska „Wiener Philharmoniker", americká "American Eagle", juhoafrická „Krugerrand", čínska „Panda", austrálska „Australian Kangaroo" a kanadská „Maple Leaf". Česká mincovňa sa túto ponuku rozhodla rozšíriť. 

Pod označením „investičné mince Českej mincovne" razí od roku 2017 množstvo vlastných produktov z drahých kovov v zahraničnej licencii. Tieto razby - takzvané „České levy" - sú investičným nástrojom vo forme plnohodnotného platidla. Vďaka tomu, že sú klasifikované ako mince, ponúkajú investorom v prípade razenia zo zlata výhodné oslobodenie od DPH.

V roku 2020 Česká mincovňa otvorila kamennú pobočku v Bratislave a pri tej príležitosti začala raziť ešte investičné mince s názvom „Orol“. Parametre týchto razieb kopírujú „České levy“, ale líšia sa použitým motívom.

 

Emitent

Emitentom (teda vydavateľom) investičných mincí Českej mincovne je ostrov Niue, ktorý Českej mincovni prepožičiava licenciu na razbu vlastných platidiel. Ich averzné (čiže lícne) strany preto musia niesť zákonné atribúty tohto tichomorskému štátu, ktorý je voľne priradený k Novému Zélandu.

 

Náležitosti emitenta

Averzné strany investičných mincí Českej mincovne obsahujú portrét panovníčky Commonwealthu Alžbety II. z profilu spolu s názvom štátu, rokom emisie a nominálnou hodnotou vyjadrenou v novozélandských dolároch (NZD - ostrov je totiž voľne pridružený k Novému Zélandu).

 

Nominálna hodnota

Nominálna hodnota predstavuje sumu, ktorú vlastník mince dostane v prípade, keď požiada o jej výmenu v centrálnej banke, ktorá garantuje spätný odkup mincí. Nejde o predajnú cenu - tá je pri investičných minciach vďaka použitému drahému kovu, špičkovému spracovaniu aj limitovanému emisnému nákladu oveľa vyššia.

 

Kov

Investičné mince Českej mincovne sú razené výhradne z rýdzich drahých kovov - zlata s označením „999,9 / 1000" a striebra „999/1000". Údaj o rýdzosti použitého materiálu je spolu s označením jeho hmotnosti vyrazený na reverznej strane každej takejto mince.

 

Vyhotovenie

Investičné mince Českej mincovne sú razené primárne v tzv. kvalite „standard" (či b. k. - bežná kvalita). Celý ich povrch je matný,  a preto si nevyžadujú zvýšenú opatrnosť pri manipulácii ako razby kvality „proof", ktorá sa vyznačuje zrkadlovým leskom a je vyhradená skôr pre pamätné mince.

 

Cieľová skupina

Investičné mince „Český lev" a „Orol“ sú dostupné v  rôznych hmotnostiach, čo umožňuje jednoducho regulovať, koľko prostriedkov klient investuje. Na rozdiel od pamätných mincí sú investičné mince emitované periodicky, aby boli investorom vždy k dispozícii.

Pretože vlastenecké umelecké spracovanie investičných mincí Českej mincovne sa čas od času mení, imponujú tiež zberateľom. Tých láka tiež zaujímavý emisný náklad - zatiaľ čo zahraničné investičné mince sú razené v miliónoch kusov, emisný limit „Českých levov" a „Orlov“ sa počíta na tisíce.

Pamätné mince Českej národnej banky

Česká mincovňa bola založená v roku 1993 a v súčasnosti vyrába všetky mince, s ktorými sa obyvatelia Českej republiky denne stretávajú. Popri 1, 2, 5, 10, 20 a 50Kč minciach existujú ešte mince s nominálnymi hodnotami 200, 500, 5000 a 10000 Kč, ktoré sa razia zo zlata a striebra – Česká mincovňa je ich výhradným výrobcom a zároveň hlavným predajcom.

Pamätné mince Českej národnej banky predstavujú atraktívnu kombináciu zberateľstva a investovania, umeleckého diela a drahého kovu. Sú jedným z atribútov štátov, a tak pridávajú do zbierky ešte silný vlastenecký rozmer.

 

Emitent a jeho náležitosti

Emitentom (teda vydavateľom) českých pamätných mincí je Česká národná banka, t. j. centrálna banka Českej republiky. Medzi povinné znaky týchto razieb patria štátne symboly či názov štátu, rok emisie a nominálna hodnota.

 

Nominálna hodnota

Nominálna hodnota predstavuje sumu, ktorú vlastník mince dostane v prípade, keď požiada o jej výmenu v centrálnej banke, ktorá garantuje spätný výkup mincí. Nejde o predajnú cenu - tá je u investičných mincí vďaka použitému materiálu, umeleckému spracovaniu a limitovanému emisnému nákladu oveľa vyššia.

 

Kov

Zlaté pamätné mince Českej národnej banky sú razené výhradne z čistého kovu s rýdzosťou „999,9 / 1000". Rýdzosť strieborných pamätných mincí vyrazených počínajúc rokom 2011 je „925/1000“.

 

Vyhotovenie

Pamätné mince Českej národnej banky sú spravidla vydávané v dvoch vyhotoveniach súčasne. Razba mince označenej prívlastkom „proof“ prebieha pomocou špeciálnych leštených razidiel. Výsledný produkt má zrkadlovo lesklú plochu a matný reliéf (na produktových fotografiách je tento efekt znázornený tmavým odleskom). Vybratie z ochranného obalu mince kvality proof znehodnotí – vystaví ju totiž nežiaducim vonkajším vplyvom. Razba mince klasifikovaná ako „standard“ (či b. k. – bežná kvalita) prebieha pomocou razidiel, ktorých celý povrch je matný. Tieto mince preto nevyžadujú zvýšenou opatrnosť ako v prípade kvality proof, ale aj tak nie je žiaduce ich vyberať z ochranných kapsúl.

 

Emisný plán

Mince Českej republiky vychádzajú v súlade s emisným plánom, ktorý Česká národná banka vydáva periodicky každých päť rokov. Jednotlivé emisie sú bezvýhradne venované historickým národným témam – súčasné či zahraničné motívy sa na nich  teda nikdy neobjavujú. Strieborné mince majú nominálnu hodnotu 200 nebo 500 Kč, zlaté potom 5000 nebo 10000 Kč.

200Kč strieborné mince sú v emisnom pláne zastúpené najpočetnejšie – vychádzajú niekoľkokrát ročne. Objavujú sa už od roku 1993 a sú venované významným výročiam z rozličných odvetví českej histórie – kultúry, umenia, vedy, techniky, vojenstva, politiky atď.

500Kč strieborné mince vychádzajú raz ročne. Prvýkrát sa objavili v emisnom pláne na päťročné obdobie 2011 až 2015, keď boli venované významným osobnostiam českej kultúry. Od roku 2016 do roku 2020 bol ich témou vznik samostatného československého štátu. Od roku 2021 do roku 2025 vzdávajú hold slávnym dopravným prostriedkom.

5000Kč zlaté mince začali vychádzať v roku 2011 – po dvoch emisiách ročne. Prvý päťročný cyklus bol venovaný desiatim najzaujímavejším mostným stavbám Českej republiky, druhý jej najkrajším hradom a tretí pripomína mestské pamiatkové rezervácie.

10000Kč zlaté mince – tiež známe ako „mimoriadne razby“ – vychádzajú nepravidelne pri príležitosti výročí vskutku zásadných udalostí. V priebehu období 2011 až 2015 sa objavili tri emisie, ktoré pripomenuli míľniky dávnej českej histórie. Na obdobie 2016 až 2020, v ktorého priebehu uplynulo 100 rokov od založenia samostatného československého štátu, pripadla emisia dvoch mincí s tematikou štátnosti a menovej samostatnosti. V období 2021 až 2025 vychádza jediná mince tohto typu, ktorá pripomína jubileum svätej Ľudmily.

Naprieč históriou Českej národnej banky sa objavili ešte ďalšie emisie mincí z drahých kovov. V prípade zlata išlo o dve série štyroch mincí (1000, 2500, 5000 a 10000 Kč) na tému „Koruna česká“ a „Karol IV.“ a o dva desaťdielne cykly „Desať storočí architektúry“ (2000 Kč) a „Kultúrne pamiatky technického dedičstva“ (2500 Kč). Vydané boli tiež tri mince kombinujúce zlato so striebrom – pri príležitosti roku 2000 (2000 Kč), vstupu Českej republiky do Európskej únie (2500 Kč) a 100. výročí vzniku československej koruny (2000 Kč). Pre rok 2022 Česká národná banka pripravila emisiu vysokohmotnostnej striebornej mince s motívom Veľkej Prahy a s nominálnou hodnotou 10000 Kč.

Zvláštnosťou v emisnom pláne ČNB sú novodobé české dukáty. I keď tieto razby nedisponujú nominálnou hodnotou, ide o mince – takzvané „obchodné mince“ –, ktoré nadväzujú na tradíciu svätováclavských dukátov razených za prvej republiky.

Samostatnú kapitolu potom predstavuje zlatá minca vyrobená zo 130 kilogramov zlata, ktorá vznikla pri príležitosti 100. výročia československej meny. Nominálna hodnota najväčšej frézovanej mince na svete je 100 000 000 Kč.

 

Cieľová skupina

Pamätné mince Českej národnej banky ponúkajú zberateľom prierez českou minulosťou v umeleckom spracovaní. Zároveň ide o zaujímavú formu investície do drahých kovov – umelecká zložka totiž dokáže kompenzovať výkyvy ich cien a v prípade striebra tiež zaťaženie daňou z pridanej hodnoty. Prípadný rast hodnoty mince ovplyvňuje popri kvalitnom umeleckom spracovaní tiež obmedzenie emisného nákladu. Pamätné mince sa totiž razia v prísne limitovaných zberateľských sériách a môže sa stať, že sa k všetkým zberateľom nedostanú. Emisný náklad pamätných mincí vydávaných Českou národnou bankou však býva pomerne veľký – v množstve tisícov kusov.

Príkladom výrazného zhodnotenia môže byť zlatá minca s motívom Papierne Velké Losiny z roku 2006 s nominálnou hodnotou 2500 Kč v kvalite proof. Kým jej predajná cena v deň emisie bola stanovená na 8500 Kč, aktuálna trhová cena prevyšuje 60000 Kč.

Série obežných mincí

Česká mincovňa razí obežné mince pre Českú republiku vždy až v reakcii na jej aktuálnu potrebu. Všetky nominálne hodnoty – t. j. 1, 2, 5, 10, 20 a 50 Kč - s rovnakým rokom razby sa preto zbierajú len veľmi ťažko. Vždy sa však nachádzajú v zberateľských sériách, ktoré vyrába Česká mincovňa so súhlasom Českej národnej banky.

Série s motívmi Českej republiky a jej regiónov vychádzajú pravidelne, ďalšie sa potom objavujú mimoriadne pri príležitosti významných športových udalostí. Každoročne vychádza tiež séria určená pre novonarodené bábätká. V každej sérii sa nachádza šesť platných mincí, ktoré sa oproti obeživu v peňaženkách vyznačujú šetrnejšou razbou a ktoré neprešli obehom, spolu s tematickým pamätným žetónom. Pravidelne sú vydávané tiež luxusné série mincí vyrazených v mimoriadnej kvalite proof, ktoré sú namiesto žetónu doplnené o striebornú pamätnú medailu.

 

Emitent a jeho náležitosti

Emitentom (čiže vydavateľom) českých obežných mincí je Česká národná banka - centrálna banka Českej republiky. Ich výhradným výrobcom je potom Česká mincovňa z Jablonca nad Nisou. Medzi povinné znaky českých obežných mincí patrí štátny symbol v podobe dvojchvostého leva, názov krajiny, rok emisie a nominálna hodnota.

 

Nominálna hodnota

Nominálna hodnota českých obežných mincí je vyjadrená v českých korunách (Kč). Na rozdiel od pamätných mincí presne zodpovedá ich hodnote pri výmennom procese.

 

Kov

Obežné mince sú razené z takzvaných základných kovov, a tak sa v ich prípade nehovorí o rýdzosti - tá je tu totiž, na rozdiel od mincí zo zlata a striebra, nulová. Presné chemické zloženie jednotlivých obežných mincí je potom uvedené v každom balení, do ktorého sú uložené.

 

Vyhotovenie

Povrch bežných obežných mincí je matný - ide o takzvanú kvalitu „štandard" (či b. k. - bežná kvalita). V mimoriadnych prípadoch sa však objavujú aj mince kvality „proof", ktorých razba prebieha pomocou špeciálnych leštených razidiel. Tieto mince so zrkadlovo lesklou plochou a matným reliéfom necirkulujú - ľudský dotyk by ich znehodnotil - a sú určené pre zberateľské a reprezentačné účely. 

 

Cieľová skupina

Série obežných mincí Českej republiky sú určené predovšetkým pre zberateľov, ktorých cieľom je vytvoriť ucelené kolekcie venované národnej mene v priebehu času. Vďaka tematickým baleniam a pamätným razbám, ktoré sú ich súčasťou, však slúžia aj ako originálny darček či suvenír.

Česká mincovna
Loading...