Dostupnosť
Rezervácie / Predaj
Zľavový poukaz
Cena [CZK]
Hmotnosť
31 g
32 g
Dátum emisie
február 2017
august 2021
Materiál
Materiál
Materiál
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Vyhotovenie
Vyhotovenie
Zľavový poukaz
Rezervácie / Predaj
Rezervácie / Predaj
Hmotnosť
Dátum
Do 14 dní Emisia 100 ks
47 990 Kč
vrátane DPH
november 2020 Emisia 100 ks
47 990 Kč
orientačná cena
august 2021 Emisia 100 ks
47 990 Kč
orientačná cena
Česká mincovna
Loading...