Puncové značky a rýdzosť kovov

Rýdzosť udáva pomerný hmotnostný obsah čistého drahého kovu v zliatine a každého investora či zberateľov oprávnene zaujíma, či je jeho zlato rýdze. Ako však rýdzosť zlata jednoducho spoznať? 

Rýdzosť zlata, ale aj rýdzosť striebra a platiny sa vyjadruje niekoľkými spôsobmi a v prípade pamätných medailí je možné ju určiť na prvý pohľad - k označeniu rýdzosti slúžia zákonné puncové značky. Rozpoznať rýdzosť mince či zliatku môže byť zložitejšie - punc totiž nenesú, spravidla je však na nich údaj o rýdzosti vyrazený iným spôsobom, napríklad v podobe rýdzostného čísla. Súčasťou produktov solídnych výrobcov je potom vždy ešte certifikát pôvodu a pravosti, ktorý popri ďalších špecifikáciách uvádza tiež rýdzosť použitého drahého kovu.  

Rýdzosť je ďalej možné vyjadriť v karátoch, ale to je bežnejšie v oblasti klenotov a šperkov. Rýdzi kov (999/1000) má v tomto systéme značenia 24 karátov, zliatina s polovičným obsahom zlata (500/1000) je potom označovaná polovičnou hodnotou ako 12-karátová.   

Percento čistého kovu

Rýdzostné číslo

Rýdzosť v karátoch

99,99%

999,9
24

91,66%

916,6
22

75,00%

750
18

58,33%

585
14

 

puncová značka na zlatej medaile Českej mincovne / rýdzostné číslo na zlatej Smart minci Českej mincovne / rýdzostné číslo na zlatej minci Rakúskej mincovne

 

Označovanie produktov puncovými značkami sa riadi zákonom č. 539/1992 Zb. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon). Produkty na označenie predkladá výrobca alebo obchodník.

v súčasnosti používané české puncové značky

 

Značku do razidiel Českej mincovne umiestňuje Puncový úrad Jablonec nad Nisou, ktorý zároveň vykonáva priebežnú kontrolu rýdzosti jej strižkov. Puncové značky obsahujú rozlíšenie jednotlivých pracovísk Puncového úradu v podobe miniatúrnych písmen, ktoré sú orientované kolmo na vertikálnu os značky.

puncová značka Puncového úradu v Jablonci nad Nisou obsahuje písmeno "J" 

 

Puncom sa neoznačujú mince (české ani zahraničné) ani zliatky (v zmysle puncového zákona nie sú tovarom) - tie spravidla obsahujú údaj o rýdzosti uvedený v číselnej podobe.

V snahe uľahčiť medzinárodný obchod s tovarom z drahých kovov bol prijatý Dohovor o kontrole a označovaní predmetov z drahých kovov - tzv. značky Konvencie platia aj na našom území.

 

české konvenčné značky (značky ostatných členov Konvencie sú obdobné)

 

Po vstupe ČR do EÚ boli postupne uznané tiež punce niektorých členských štátov Únie. Niektoré krajiny ako Nemecko, Taliansko či Rakúsko nepuncujú vôbec..

 

Výrobné značky

Popri puncových značkách existujú tiež výrobné značky. Tie sú pridelené výrobcovi na základe puncového zákona a sú uložené v registri Puncového úradu. Označovanie pomocou týchto značiek vykonáva samotný výrobca - môže ich použiť len pre výrobky, ktoré sám vyrobil alebo skompletizoval.

Česká mincovňa používa tri rôzne značky pre rôzne druhy razenia.


značka pre obežné mince a výrobky zo základných kovov (Nordic gold, mosadz, meď...)


značka pre výrobky z drahých kovov

značka pre razby titulov z emisných plánov Českej mincovne

Prvá značka, ktorá má podobu písmena „b" s korunkou odkazuje na najstaršiu históriu mincovne. Česká mincovňa bola založená 1. júla 1993 ako samostatná výrobná divízia vtedajšej akciovej spoločnosti Bižuterie a bižutérne „béčko" jej zostalo aj po tom, ako sa osamostatnila.

Ďalšie dve značky, ktoré majú podobu písmen „ČM", vychádzajú z loga Českej mincovne, ktoré navrhol akademický sochár Jiří Dostál.

Česká mincovna
Loading...