1) Prečo je cena výrobku predávaného v rámci osobitného režimu nižšia ako cena toho istého výrobku, na ktorý sa tento režim nevzťahuje?

Tovar predávaný v rámci osobitného režimu bol zakúpený od klienta, ktorý sa rozhodol predať nám ho. To nám umožňuje poskytnúť lepšiu cenu pri ďalšom predaji podľa § 90 zákona o DPH.

2) Aká je záruka na tovar predávaný v rámci osobitného režimu?

Na tovar predávaný v rámci špeciálneho programu sa vzťahuje rovnaká záruka ako na nový tovar z Českej mincovne.

3) Je kvalita tovaru predávaného v rámci osobitného režimu rovnaká ako kvalita nového tovaru?

Kvalita tovaru predávaného v rámci osobitného režimu je rovnaká ako kvalita nového tovaru z Českej mincovne. Tovar zakúpený v Českej mincovni prechádza dôkladnou kontrolou, ktorá overuje jeho kvalitu a pravosť. V našej ponuke nenájdete tovar, ktorý vykazuje výrazné známky opotrebovania.

Česká mincovna
Loading...