ak. soch. Michal Vitanovský

11.3.2023

Ako ste sa dostali k práci na minciach a medailách?

Pri štúdiu na VŠUP v Prahe v rokoch 1965 až 1971 som začal mincovými súťažami. Zároveň sme mali v ateliéri ako jednu z úloh tvorbu medailónu s reliéfnym portrétom.

Pamätáte si na svoju prvú realizáciu pre Českú mincovňu?

Nepamätám, ale môj zoznam hovorí, že to bola zlatá medaila sv. Zdislava z Lemberka  v roku 2001.

Dokázali by ste spočítať, koľko ste už za svoju kariéru vytvorili návrhov na mince a medaily? 

Od roku 1968 je to asi 1400 modelov, keď počítam mince a medaily razené aj liate.

Ktorá zákazka od Českej mincovne vás potešila najviac, na ktorú najradšej spomínate? 

Mám šťastie na pekné témy, a tak sa ťažko vyberá. Z posledného obdobia to bude súbor razby k výročiu Karola IV. a pokračovanie série Šľachtické rody, tentoraz venovaná pánom zo Žerotína.

Aká tematika je vám najbližšia?

Najbližšie sú mi historické témy.

Ako hľadáte inšpiráciu pre svoju tvorbu?

Pri historických témach je pre autora prospešná znalosť kontextu, teda dejinných súvislostí a tiež dobových reálií, napríklad architektúry, odievania, zbraní atď. Pri tom všetkom však musí zostať priestor pre imagináciu.

Máte nejaký tajný sen, niečo, čo by ste chceli dosiahnuť a čo by ste označili za vrchol v kariére medailéra? 

Väčšina mojich tematických snov sa uskutočnila, aj keď pár námetov by sa možno ešte našlo. Trebárs Edward Kelley, John Dee a ďalší alchymisti, ktorí prešli našimi dejinami a zároveň majú vzťah k drahým kovom - rovnako ako mincovne a medailér. Vrchol mojej kariéry mi už „pridelila" laická i odborná verejnosť, totiž Rad Bieleho leva. Nech urobím, čo urobím, už to tak zostane.

2016

Profil: www.michal-vitanovsky.cz

Česká mincovna
Loading...