Mária Filová, DiS.

2.3.2023

Ako ste sa dostali k medailérstvu? A čo vás zo Slovenska priviedlo k jeho štúdiu na českej škole?

Doma na Slovensku som vyštudovala odbor rytectvo a po nejakom čase som začala pracovať v Česku ako rytec v malej tlačiarni zameranej na oceľotlač. Ručným rytím som zhotovovala razidlá určené pre reliéfnu tlač. Rytina ma bavila a chcela som ju uplatniť aj trochu inak, napríklad na nožoch, a preto som navštevovala nožiarske výstavy, kde som sa dozvedela o vyššej odbornej škole medailérskej v Jablonci nad Nisou. Práve tam som pokračovala v štúdiu a úspešne som vyštudovala odbor razená medaila a minca.  

Vaša absolventská práca spôsobila v odborných kruhoch rozruch - samozrejme v dobrom slova zmysle - a dostala sa aj do médií. Pri jej tvorbe ste spolupracovali s Českou mincovňou, ale aj s Českou národnou bankou. Môžete priblížiť jej hlavnú myšlienku a okolnosti jej vzniku? 

Vytvorila som sériu deviatich medailí s názvom Platidlá na území Česka, ktorá predstavuje prierez históriou mincovníctva od 10. storočia po aktuálne platidlo s nominálnou hodnotou 1 Kč. Medaila plní funkciu nosiča, do ktorého som pomocou raziacich nástrojov zalisovala jednotlivé mince, ktoré sa v priebehu času vyvíjali a formovali do dnešnej podoby.

Všetko sa začalo hľadaním vhodnej témy pre absolventskú prácu a tú som našla priamo v názve svojho učebného odboru - razenie medaily a mince. Dôvodov pre prepojenie medaily a mince som mala hneď niekoľko. Na jabloneckej umeleckej škole študoval odbor rytectvo známy sochár Otakar Španiel, ktorý vytvoril mnoho medailí a stal sa tiež autorom obežných mincí. Ďalším impulzom sa mi stala jablonecká Česká mincovňa, ktorá s medailérskou školou úzko spolupracuje a v rámci klauzúrnych prác dáva študentom možnosť sa realizovať. Taktiež musím ako inšpiráciu spomenúť Českú národnú banku, ktorá vydáva mince a bankovky.

Razidlá pre najstaršie historické mince som sa snažila vytvoriť pomocou dobových postupov, aby som sa čo najviac priblížila k reálnej podobe. Raziace nástroje pre pražský groš, prvorepublikovú korunovú mincu a súčasnú korunovú mincu mi potom zapožičala Česká mincovňa a Česká národná banka. Grajciarová minca je vsadený originál. Počas razby mincí som ponechala priestor na pôsobenie tlaku, ktorý je jej nevyhnutnou súčasťou. To jedinečným spôsobom ovplyvnilo vzhľad oboch strán každej medaily, a ich vyhotovenie je preto neopakovateľné.

V priebehu práce na sérii som sa stretávala s mnohými otázkami a bojovala s riešením stále nových okolností. Veľmi mi pomáhali odborní pedagógovia MgA. Josef Oplištil, DiS., PhDr. Kateřina Nora Nováková, Ph.D., pán Luboš Charvát a Vojtěch Dostál, DiS. Výber použitých mincí som konzultovala s historikmi a numizmatikmi prof. PhDr. Petrom Vorlem, CSc., PhDr. Lubošom Polanským, Ph.D., a PhDr. Jiřím Militkým , Ph.D.

Kde hľadáte inšpiráciu pre svoju tvorbu? Máte obľúbený umelecký štýl?

Môže to znieť banálne, ale inšpiráciu hľadám všade okolo seba. Či už je to v prírode alebo pri pozorovaní ľudí, ktorých stretávam. Veľkou inšpiráciou pre mňa sú moji učitelia, ich umenie a prístup k študentom. Rada sledujem tvorbu súčasných medailérov a tiež svetových rytcov. Obdivujem dielo renesančných umelcov aj nádhernú ľahkosť obrazov impresionizmu a ešte by som rada spomenula mená ako Albrecht Dürer, Václav Hollar a Gustave Doré.

Pre Českú mincovňu ste spracovali darčekové medaily s motívmi všetkých dvanástich znamení zverokruhu. Ako sa vám na nich pracovalo? Bola pre vás ich tvorba monotónna, alebo ste si v každej našli niečo iné?

Dvanásť znamení zverokruhu je veľmi známa téma a existuje preto mnoho spôsobov, ako ju spracovať. Ja som sa držala požiadavky na realistické stvárnenie. Rôznorodosť znamení mi vyhovovala, takže s monotónnosťou som sa pri práci nestretla. Medaily som tvorila ešte počas štúdia, čo pre mňa bolo veľkým prínosom.

Aké sú vaše plány do budúcna? Chceli by ste pôsobiť v Českej republike alebo na Slovensku? Je pre vás medailérstvo iba prácou alebo tiež koníčkom?

V budúcnosti sa chcem venovať tvorbe medailí a naďalej spolupracovať s Českou mincovňou, pre ktorú by som rada priamo pracovala. Tvorba medailí prináša stále nové poznatky, čo ma zaujíma, takže je pre mňa zároveň koníčkom aj prácou, ktorá ma baví. Tiež ma aj naďalej láka spolupráca s nožiarmi a rada by som sa venovala tvorbe rytín.

A čo nejaký umelecký sen? Existuje konkrétnu tému, ktorého by ste sa chceli ujať?

V rámci absolventskej práce ma zaujala história mincovníctva a niečo som si už začala pripravovať. Zatiaľ to však bude len do zásuvky. Rada by som spracovala tému parných lokomotív a vytvorila sériu medailí. A pretože pochádzam od Kremnice, je mojím prianím realizácia práve v kremnickej mincovni.

2017

Česká mincovna
Loading...