Poklad hodný krále

Světové investiční mince bývají věnovány silným národním symbolům a ani Český lev, který je první mincí svého druhu raženou v České republice, není výjimkou. Hmotnost jedinečné zlaté mince České mincovny, která je opatřena unikátním bezpečnostním hologramem, činí pět kilogramů. Emisní náklad čítá pouhých deset kusů.

Bezpečná investice

Ve středověku, kdy se všechny mince vyráběly z drahých kovů, se mincmistři obávali padělatelů, kteří napodobovali jejich dílo, aby se obohatili. Postihy za penězokazectví byly tehdy vskutku přísné a většina dopadených zločinců přišla o život. Přestože je vysoce nepravděpodobné, že by se někdo pokusil o padělání současných mincí, opatrnosti není nikdy nazbyt, a proto v České mincovně přicházíme s inovativními řešeními.

Nejnovější bezpečnostní řešení České mincovny představuje ochranný prvek pojmenovaný anglickou slovní hříčkou CZECH SECURITY CHECK [ček sekjurity ček] – volně přeloženo ČESKÝ BEZPEČNOSTNÍ PRVEK. Jedná se o ražený hologram ve tvaru štítu umístěný v dolní části reverzní strany mince. Tento hologram je prvkem nejen ochranným, ale také okrasným. Stejně jako mince samotná je věnovaný vyobrazení českého lva. K tomu, abyste ochranný prvek CZECH SECURITY CHECK spatřili, nepotřebujete žádné specializované zařízení – je viditelný pouhým okem. Dále ho pak můžete prozkoumat jednoduchými, běžně dostupnými pomůckami – lupou a ostrým bodovým světlem, které vám poskytne například rozsvícený blesk mobilního telefonu. Po nasvícení pod určitým úhlem se ve štítu objeví skrytý „pohyblivý“ obrazec.

Zatímco pozorování holografického ochranného prvku je velmi snadné, jeho výroba je mimořádně obtížná, a tak ho nelze spolehlivě napodobit. Samotný hologram je dílem vysoce specializované české společnosti IQ Structures, která se v oblasti holografických technologií řadí mezi světovou špičku. Mimořádně technologicky náročné je i vyražení hologramu do drahého kovu tak, aby byly zachovány všechny jeho speciální efekty – kinetické či barevné. To je úkolem České mincovny.

Technický unikát

Vysokohmotnostní mince s hologramem razíme s pomocí speciálního hydraulického lisu, který byl zkonstruován přímo pro tento účel. Jedná se o jediný stroj svého druhu na světě – žádný jiný lis nedisponuje takovou konfigurací a technickými parametry. Kvůli jeho rozměrům a značné hmotnosti jsme pro něj v České mincovně museli vybudovat speciální pracoviště.

Princip výroby vysokohmotnostních mincí se v podstatě neliší od postupu, který se používá při ražbě jejich menších sourozenců. Všechno je ale pochopitelně větší, těžší a náročnější. Zatímco běžné razidlo váží okolo jedné poloviny kilogramu, hmotnost razidel určených pro výrobu rekordních mincí se počítá na desítky kilogramů. Obrábění těchto nástrojů zabere celé dny. Síly, které se používají při ražbě obřích mincí, jsou astronomické – můžeme prozradit, že lis vyvine stejný tlak, jako kdybyste na sebe poskládali pár tisíc osobních automobilů.

Umělecký skvost

Přestože jsou Čeští lvi primárně investičními mincemi, jejich umělecké kvality jsou nezpochybnitelné. Autorem je mladý umělec Asamat Baltaev, DiS., který patří k nejzářivějším hvězdám české medailérské scény. Jeho dílo vyniká mimořádnými detaily a výškou reliéfu.

Reverzní straně mince vévodí majestátní heraldická šelma v netradičně realistickém podání. Na hlavě má Svatováclavskou korunu, kterou nechal zhotovit sám Karel IV. a která je nejcennějším z českých korunovačních klenotů. Kompozici dotváří lipová ratolest. Nedílnou součástí reverzní strany je také ražený hologram, který je rovněž dílem Asamata Baltaeva.

Averzní strana předkládá orlici na štítu, která je syntézou svatováclavského, moravského a slezského dravce. Protože mince České mincovny vycházejí v licenci zahraničního emitenta, kterým je ostrov Niue, jejich averzní strana nese ještě jeho nezbytné atributy – jméno a portrét královny Alžběty II., nominální hodnotu 40 000 DOLLARS (NZD) a rok emise 2021. Díky tomu, že jsou Čeští lvi klasifikováni jako mince, mohou v souladu se zákonem nabídnout výhody investičního zlata. Tou největší předností je bezpochyby osvobození od DPH.

Pětikilogramová mince, jejíž součástí jsou rukavice pro bezpečnou manipulaci a číslovaný certifikát pravosti vyrobený ve Státní tiskárně cenin, je uložena do speciálního ochranného boxu.

Uvnitř balení najdete ještě výjimečný regionální dárek – karafu a dvě sklenky na vybrané destiláty. Unikátní set z broušeného českého křišťálu, který vám pomůže oslavit vaši investici, zhotovil pro Českou mincovnu Rony Plesl. „Kolekce je inspirována motivy ze Svatováclavské koruny v kombinaci s ikonickým brusem sklárny Rückl, který evokuje lví hřívu. Tvary karafy a sklenic, spolu s jejich dekorem, evokují hrdost a důstojnost – vlastnosti krále zvířat. Ručně foukaný a ručně broušený soubor, který doprovází zlatou minci, byl designován a vyroben exkluzivně pro tento účel a nebude nikdy opakován,“ vysvětluje sklářská ikona, která stejně jako Česká mincovna pochází z Jablonce nad Nisou.

Dostupná alternativa

Pro běžné investory, kteří si nemohou dovolit několik kilogramů zlata, vyrábíme celou řadu investičních mincí Český lev v nižších hmotnostech – od 1/25 trojské unce (1,24 g). To umožňuje jednoduše regulovat, kolik prostředků uložíte do drahého kovu – nejen zlata, ale také stříbra.

Nejnovější variantou Českého lva, která vznikla u příležitosti konání světové výstavy Expo 2021, je speciální edice stříbrné mince o hmotnosti jedné trojské unce (31,1 g). Mince je zasazena do pamětního balení s vyobrazením vědecko-fantastického pavilonu České republiky, který je oázou uprostřed dubajské pouště. Část emisního nákladu si mohou zakoupit návštěvníci výstavy Expo ve Spojených arabských emirátech a část nabízíme našim zákazníkům prostřednictvím e-shopu.

Bohaté zkušenosti

V České mincovně máme s výrobou investičních mincí (tzv. bullion coins) bohaté zkušenosti. Zlaté a stříbrné mince Český lev razíme v různých hmotnostech od roku 2017 a oblíbili si je investoři nejen v České republice a na Slovensku, ale také v Maďarsku, Německu, Číně, Hongkongu, Jižní Koreji, Kanadě či Spojených státech amerických. Do své nabídky si je vyžádal rovněž největší online distributor drahých kovů na světě. Jedním z důvodů, proč se investiční mince České mincovny tak rychle zařadily po bok slavných světových protějšků (jakými jsou například rakouský Wiener Philharmoniker, kanadský Maple Leaf, jihoafrický Krugerrand, americký Eagle, čínská Panda nebo australský Kangaroo), je jejich nízký emisní náklad. Zatímco investiční mince zahraničních mincoven jsou raženy v řádech milionů kusů, emisní limit mincí ražených v České republice se počítá na tisíce, stovky či dokonce jednotky. Tato skutečnost zvyšuje potenciál zhodnocení investice a přidává jí sběratelský rozměr.

Trocha historie

Věrohodnější vysvětlení nabízejí staří kronikáři. Lev se podle nich měl stát symbolem Čechů roku 1158. Tehdy císař Fridrich I. Barbarossa odměnil knížete Vladislava II. královskou korunou a novým erbovním zvířetem, které nahradilo dosavadní orlici – stříbrným lvem na červeném poli. Šelma představovala ctnosti rytíře, sílu a odvahu, které Vladislav prokázal při dobývání města Milána v císařových službách. A jak heraldická figura přišla ke svému druhému ocasu? Opět v tom sehrálo roli hrdinství. Roku 1204 pomohl král Přemysl Otakar I. císaři Otovi IV. v boji proti Sasům a český lev za to dostal druhý chvost, který ho odlišil od šelem ostatních národů a dodal mu jedinečnou prestiž.

Středověcí spisovatelé však svá vyprávění rádi přibarvovali a nejsou spolehlivým zdrojem informací. Jisté je proto jediné – první skutečně doložený český lev byl symbolem dynastie Přemyslovců a objevuje se na jezdecké pečeti Vladislava Jindřicha z roku 1203. Na znak celé země lva povznesl až Přemysl Otakar II., král železný a zlatý.

Česká mincovna
Loading...