Lidice a Ležáky

Medailéři

Ak. soch. Majka Wichnerová

Jak jste se dostala k práci na mincích a medailích? Studovala jsem sochařství v Kolíně nad Rýnem u vynikajícího medailéra profesora K. H. Burgeffa. Pamatujete si na svojí první realizaci pro Českou mincovnu? Ano, pamatuji. Byla to zlatá medaile, kterou Česká mincovna vydala k příležitosti konce druhého tisíciletí. Pracovala jsem na její přípravě v roce 1999.

detail

Ak. soch. Jan Lukáš

Jak jste se dostal k práci na mincích a medailích? Medailérstvím jsem se zabýval již při svém studiu na vysoké škole. Pamatujete si na svojí první realizaci pro Českou mincovnu? Myslím, že to byla pamětní medaile pro Ministerstvo zahraničních věcí z v roku roce 1996.

detail

Ak. soch. Zbyněk Fojtů

Jak jste se dostal k práci na mincích a medailích? V roce 2002 jsem se poprvé zúčastnil soutěže ČNB na realizaci pamětní mince k 100. výročí úmrtí Emila Holuba. Soutěžní podmínky k soutěži mi dal malíř a medailér Zdeněk Marčík, protože věděl, že se zabývám reliéfem. Pamatujete si na svojí první realizaci pro Českou mincovnu? Myslím, že to byla medaile „Předsednictví ČR v Radě Evropské unie“ z roku 2009.

detail

Mgr.A Jan Hásek

Jak jste se dostal k práci na mincích a medailích? Během studia na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru profesora Jiřího Harcuby. Pamatujete si na svojí první realizaci pro Českou mincovnu? Ano, je to nedávno, v roce 2010, kdy byl k realizaci vybrán můj návrh na pamětní minci s tématikou „Gustav Mahler“, který se v soutěži České národní banky umístil hned za oceněnými návrhy a po přepracování na medaili byl realizován v České mincovně.

detail

ak. soch. Michal Vitanovský

Od roku 1973 realizoval šestnáct samostatných výstav a zúčastnil se desítek kolektivních výstav doma i v zahraničí, od roku 1992 je členem Umělecké besedy, od roku 1994 působí společně s Miladou Othovou a Jiřím Vlachem v umělecké skupině Trojkolka. V době studií na střední škole byl Michal Vitanovský ovlivněn dobou šedesátých let a celkovým uvolněním atmosféry ve společnosti.

detail

ak. soch. Vladimír Oppl

Akademický sochař Vladimír Oppl se řadí mezi nejvýznamnější české medailéry současnosti. Do jeho tvorby patří celá řada realizovaných návrhů pamětních mincí a medailí. Nejznámější z nich zná bez nadsázky každý občan České republiky. Jedná se o oběžnou dvacetikorunu s motivem jezdecké sochy sv. Václava od Josefa Václava Myslbeka. Z oběžných mincí vytvořil také již neexistující 50 haléř. S Českou mincovnou tak spolupracuje od jejího založení v roce 1993.

detail

Jaroslav Bejvl

Jaroslav Bejvl je představitelem klasické české medailérské školy. Věhlasu dosáhl v tuzemsku i v zahraničí. Žije a tvoří na severu Čech v malebném kraji podhůří Lužických hor. Vystudoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze, kde absolvoval obor tvarování uměleckých předmětů.

detail