Zlato máme
Zlato máme
Zlato máme

ak. soch. Michal Vitanovský

ak. soch. Michal Vitanovský

* 3. května 1946


Medailér a sochař


Absolvent
:
Střední odborná škola výtvarná v Praze (1961–1965)
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze – sochařský ateliér prof. Jana Kavana (1965–1971)

Jak jste se dostal k práci na mincích a medailích?

Při studiu na VŠUP v Praze v letech 1965 až 1971 jsem si začal s mincovními soutěžemi. Zároveň jsme měli v ateliéru jako jeden z úkolů tvorbu medailonu s reliéfním portrétem.

Jan Werich Jan Werich revers Dukátová řada ČR 2015 Česká státnost

Pamatujete si na svoji první realizaci pro Českou mincovnu?
Nepamatuji, ale můj seznam říká, že to byla zlatá medaile „Sv. Zdislava z Lemberka“ v roce 2001.

Dokázal byste spočítat, kolik jste již za svou kariéru vytvořil návrhů na mince a medaile?

Od roku 1968 je to asi 1400 modelů, když počítám mince a medaile ražené i lité.

Která zakázka od České mincovny vás potěšila nejvíce, na kterou nejraději vzpomínáte?

Mám štěstí na pěkná témata, a tak se těžko vybírá. Z poslední doby to bude soubor ražeb k výročí Karla IV. a pokračování řady Šlechtických rodů, tentokrát věnované pánům ze Žerotína.

František Josef I. Karel IV. - korunovace Ukázka ze sady mincí Žerotínů

Jaká tematika je vám nejbližší?
Nejbližší jsou mi témata historická.

Jak hledáte inspiraci pro svoji tvorbu?

U historických témat je pro autora prospěšná znalost kontextu, tedy dějinných souvislostí a také dobových reálií, například architektury, odívání, zbraní atd. Při tom všem ale musí zůstat prostor pro imaginaci.

Máte nějaký tajný sen, něco, čeho byste chtěl dosáhnout a co byste označil za vrchol v kariéře medailéra?

Většina mých tematických snů se uskutečnila, i když pár námětů by se možná ještě našlo. Třeba Edward Kelley, John Dee a další alchymisté, kteří prošli našimi dějinami a zároveň mají vztah k drahým kovům – stejně jako mincovny a medailéři. Vrchol mé kariéry mi už „přidělila“ laická i odborná veřejnost, totiž Řád Bílého lva. Ať udělám, co udělám, už to tak zůstane.

Profil: http://www.michal-vitanovsky.cz/