ak. soch. Zbyněk Fojtů

01.03.2023

Jak jste se dostal k práci na mincích a medailích?

V roce 2002 jsem se poprvé zúčastnil soutěže ČNB na realizaci pamětní mince k 100. výročí úmrtí Emila Holuba. Soutěžní podmínky mi tehdy dal malíř a medailér Zdeněk Marčík, protože věděl, že se zabývám reliéfem.

Pamatujete si na svoji první realizaci pro Českou mincovnu?

Myslím, že to byla medaile Předsednictví ČR v Radě Evropské unie z roku 2009.

Dokázal byste spočítat, kolik jste již za svou kariéru vytvořil návrhů na mince a medaile?

Evidenci návrhů si nedělám, ale od roku 2002, od kterého se téměř pravidelně zúčastňuji soutěží ČNB, je to několik stovek návrhů.

Která zakázka od České mincovny vás potěšila nejvíce, na kterou nejraději vzpomínáte?

Téměř každá zakázka mě potěší, ale nejvíce mě bavila práce na medaili 135 let zahájení provozu první pražské tramvaje.

Jaká tematika je vám nejbližší?

Nemám nejoblíbenější téma, i když historie a technika mi jsou asi nejbližší.

Jak hledáte inspiraci pro svoji tvorbu, kde nejraději tvoříte?

To se mění s věkem, dříve jsem byl možná vnímavější k různým podnětům. Teď jsem rád, když si najdu čas a klid k práci, mám totiž pocit, že toho času a klidu je čím dál tím méně. Potom jsem schopen při soustavnější práci nacházet inspiraci. Nejraději pracuji ve svém ateliéru v Černošicích.

Máte nějaký tajný sen, něco, čeho byste chtěl dosáhnout a co byste označil za vrchol v kariéře medailéra?

Tajné sny jsou takové, které i nadále zůstanou tajnými, ale abych byl konkrétnější, tak sny tohoto typu vůbec nemám a na poslední otázku nejsem vůbec schopen odpovědět.

2016

Česká mincovna
Loading...