Lidice a Ležáky

Ak. soch. Zbyněk Fojtů

Jak jste se dostal k práci na mincích a medailích? 
V roce 2002 jsem se poprvé zúčastnil soutěže ČNB na realizaci pamětní mince k 100. výročí úmrtí Emila Holuba. Soutěžní podmínky k soutěži mi dal malíř a medailér Zdeněk Marčík, protože věděl, že se zabývám reliéfem.

Pamatujete si na svojí první realizaci pro Českou mincovnu? 
Myslím, že to byla medaile „Předsednictví ČR v radě Radě Evropské unie“ z roku 2009.

Dokázal byste vůbec spočítat, kolik jste již za svou kariéru udělala návrhů? 
Evidenci návrhů si nedělám, ale od roku 2002, kdy se téměř pravidelně zúčastňuji soutěží ČNB, určitě překročil jejich počet stovku.

Která zakázka od České mincovny Vás potěšila nejvíce, na kterou nejraději vzpomínáte?
Téměř každá zakázka mě potěší, ale nejvíce mě bavila práce na medaili „135 let zahájení provozu první pražské tramvaje“.

Jaká tématika je Vám nejbližší? 
Nemám nejoblíbenější téma, i když historie a technika mi jsou asi nejbližší.

Jak hledáte inspiraci pro svoji tvorbu, kde nejraději tvoříte? 
To se mění s věkem, dříve jsem byl možná vnímavější k různým podnětům. Teď jsem rád, když si najdu čas a klid k práci, mám totiž pocit, že toho času a klidu je čím dál tím méně. Potom jsem schopen při soustavnější práci nacházet inspiraci. Nejraději pracuji ve svém ateliéru v Černošicích.

Máte nějaký tajný sen, něco, čeho byste chtěl dosáhnout a co byste označil za vrchol v kariéře medailéra? 
Tajné sny jsou takové, které i nadále zůstanou tajnými, ale abych byl konkrétnější, tak sny tohoto typu vůbec nemám a na poslední otázku nejsem schopen vůbec odpovědět.